Sökning: "Swedish Pensions"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden Swedish Pensions.

 1. 1. Machine Learning Algorithmsfor Regression Modeling in Private Insurance

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Mai Nguyen; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis is focused on the Occupational Pension, an important part of the retiree’s total pension. It is paid by private insurance companies and determined by an annuity divisor. Regression modeling of the annuity divisor is done by using the monthly paid pension as a response and a set of 24 explanatory variables e.g. LÄS MER

 2. 2. The impact of pension financing on company performance

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :David Elvingsson; Simon Danielsson; [2018]
  Nyckelord :Pensions; ITP2; Discount rate; PRI; Alecta;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine whether the risk and return of Swedish companies differ depending on the way they meet their pensions obligations. In particular we compare the two possible solutions for financing ITP2, that is the PRI-method, where pension provisions are invested in the companies' assets and kept as a liability on the balance sheet, and the Alecta-method, where pension provisions are invested in a pension fund by the insurance company Alecta. LÄS MER

 3. 3. Digitalisering inom offentlig sektor : En fallstudie av Pensions- och Polismyndighetens arbete med digitalisering

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Andreas Larsson; Sofia Staffas Lindberg; [2018]
  Nyckelord :Offentlig sektor; e-förvaltning; Digitalisering; Innovation; Samverkan; Öppna data;

  Sammanfattning : Bakgrund: Offentlig sektor står inför stora interna och externa utmaningar, vilket ställer stora krav på intern och extern effektivitet inom offentliga verksamheter. Mycket hopp har tilldelats digitalisering för att kunna lösa de problem som olika samhällen nu står inför. LÄS MER

 4. 4. Heterogeneous Optimality of Lifetime Consumption and Asset Allocation : Growing Old in Sweden

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Jessica Radeschnig; [2017]
  Nyckelord :Finite Horizon Stochastic Dynamic Programming; Swedish Pensions; Law of Large Numbers; Spline Interpolation; Dynamic Programming Practical Manual;

  Sammanfattning : This thesis covers a utility optimizing model designed and calibrated for agents of the Swedish economy. The main ingredient providing for this specific country is the modeling of the pension accumulation and pension benefits, which closely mimics the Swedish system. LÄS MER

 5. 5. Pension - investeringen som glöms bort : En studie av pensionsmedvetenheten i ett tjänsteproducerandeföretag

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Therese Blank; Sofia Kovler; [2017]
  Nyckelord :Pension knowledge; occupational pensions; the new pension system; diversity and equality in; Pensionskunskap; tjänstepensioner; det nya pensionssystemet; mångfald och jämställdhet i;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om pension och pensionskunskap med inriktning tjänstepension i ett svenskt tjänsteproducerande företag. Undersökningen visar på att en komplexitet samt en kunskapsosäkerhet råder på det svenska pensionsområdet samt att intresset för ämnet överlag är lågt. LÄS MER