Sökning: "Swedish Probation Service"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade orden Swedish Probation Service.

 1. 1. Kvinnor i karriären i Kriminalvården : En studie om kvinnors karriärmöjligheter på en svensk klass 1-anstalt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Angelica Elioneri; Isabell Moqvist; [2023]
  Nyckelord :Gender equality; genus; attitudes and behaviour; invisible work; career advancement; role models in career; recruitment; Jämställdhet; genus; attityder och beteenden; det osynliga arbetet; att göra karriär; förebilder i karriären; rekrytering;

  Sammanfattning : Studien Kvinnor i karriären i Kriminalvården har sin utgångspunkt i begreppet jämställdhet. Svenska Kriminalvården är en statlig myndighet och måste, precis som alla som verkar inom svensk arbetsmarknad, se till att lagar och regler efterföljs. LÄS MER

 2. 2. ”En gång tjuv, alltid tjuv?” : En kvalitativ studie om Kriminalvårdens arbete med återfall i brott.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Alicia Pettersson; Douglas Mattsson; [2023]
  Nyckelord :Anstalt; Behandlingsprogram; Ex-roll; Gynnande; Hindrande; Kriminalvården; Programledare;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att få ökad kunskap om hur några programledare inom Kriminalvården beskriver arbetet med intagna för att minska risken för återfall hos dessa. Den metodologiska utgångpunkten i studien var hermeneutiken med en kvalitativansats med semistrukturerade intervjuer, där det ingick sex intervjupersoner. LÄS MER

 3. 3. Motivation och arbetstillfredsställelse : En kvalitativ fallstudie om kriminalvårdares motivation

  Magister-uppsats, Högskolan Väst/Institutionen för ekonomi och it

  Författare :Valmira Rechi; Anette Sjöberg; [2023]
  Nyckelord :Herzberg’s two-factor theory; job satisfaction; motivation; Swedish Prison and Probation Service; self-determination theory; Arbetstillfredsställelse; Herzbergs tvåfaktorsteori; Kriminalvården; motivation; Self-determination teorin;

  Sammanfattning : Att uppnå motivation bland medarbetare kräver tålamod och öppenhet från en organisation. Lyckas detta arbete blir det många fördelar för organisationen. Motivation och arbetstillfredsställelse är de två mest utforskade ämnena inom organisationsstudier. LÄS MER

 4. 4. EXPERIENCES MADE BY THE SWEDISH NGO SKÅDEBANAN IN THE IMPLEMENTATION OF CULTURAL PROJECTS WITHIN THE PRISON AND PROBATION SERVICE: A QUALITATIVE STUDY

  Master-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för kriminologi (KR)

  Författare :Noemi Edirisinghe Arachchige; [2023]
  Nyckelord :cultural projects; cultural workers; Goffman; inmates; NGO; Prison and Probation Service; total institution;

  Sammanfattning : Background: Cultural projects are increasingly being implemented to help inmates cope with their situations. Nevertheless, research has been scarce in relation to the experiences of the cultural workers implementing the projects within the Prison and Probation Service (PPS). LÄS MER

 5. 5. Vägen ut – på särskilda villkor. En tydligare koppling mellan brott och villkorlig frigivning?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emma Folkesson; [2022]
  Nyckelord :Straffrätt; Criminal law; Förvaltningsrätt; Administrative law; Villkorlig frigivning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : According to Swedish law, criminal offenders sentenced to time in prison are generally released after serving two thirds of their sentences. Henceforth, this concept is referred to as parole, which is when a criminal is provisionally released from prison, provided that certain conditions are met. LÄS MER