Sökning: "Swedish Retail Pharmacy"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Swedish Retail Pharmacy.

 1. 1. Building customer loyalty in Swedish pharmacy retail

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Nikoleta Mircheva; Stefan Pelev; [2021]
  Nyckelord :customer loyalty; loyalty construction; manager view; employee view; customer view; pharmacy retail industry; pharmaceutical retailing.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Thesis purpose: The purpose of this research is to extend the concept of customer loyalty by applying it to a pharmacy retail setting using the perspective and understanding of both pharmacy professionals and consumers in order to comprehend which factors influence loyalty construction in this sector as opposed to in other retail industries. Theoretical perspective: This study focuses on surveying previous literature on building customer loyalty in a general retail setting to establish the most utilized factors and determinants. LÄS MER

 2. 2. The Digital Transformation of the Swedish Retail Pharmacy Industry : A Case Study

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Asha Kayima; Maja Sjöstrand; [2021]
  Nyckelord :Digitalisation; Customer Influence; Omni-channel; Value Creation; Swedish Retail Pharmacy;

  Sammanfattning : Background: The Swedish retail pharmacy industry is a dynamic industry that has undergone many changes throughout the past decades. Presently, the pharmacy industry in Sweden consists of five nationwide pharmacy chains (Apoteket AB, Apotek Hjärtat, Kronans Apotek, Apoteksgruppen, and LloydsApotek), three strictly e-commerce pharmacy companies (Apotea, Meds, and Apohem), and 40 private players. LÄS MER

 3. 3. En bransch i digital förändring : En studie om e-handelns påverkan på den svenska apoteksmarknaden

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Linnea Josefsson; Sofia Tennander; [2019]
  Nyckelord :digitalisation; e-commerce; strategies; multichannel; the Swedish pharmacy market; digitalisering; e-handel; strategier; försäljningskanaler; svensk apoteksverksamhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Digitaliseringen har haft en stor påverkan på den svenska handeln. E-handeln har de senaste åren fått en ökad betydelse och präglas idag av stark tillväxt. Inom flera branscher har det därtill skett en kanalförflyttning från fysiskt till digitalt och en reduktion av fysiska butiker. LÄS MER

 4. 4. Omregleringen av den svenska apoteksmarknaden : Måluppfyllelse och en kontrafaktisk analys

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/NationalekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/NationalekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :My Bäckström; Denise Hansson; [2018]
  Nyckelord :Omreglering; Apoteksmarknad; Måluppfyllelse; Kontrafaktiskt Analys; Proposition 2008 09:145;

  Sammanfattning : Sveriges apoteksmarknad omreglerades år 2009 från ett statligt monopol till en konkurrensutsatt marknad. Orsaken till reformen var liberaliseringsinfluenser inom ekonomin från 90-talet, utifrån teori såväl som medlemskapet i Europeiska Unionen. LÄS MER

 5. 5. Incentives for swedish pharmacies’ sustainability reporting: weak stakeholder influence and strong legal demands

  Master-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Ulrika Möllerström; [2017]
  Nyckelord :stakeholder theory; legal pluralism; stakeholders; incentive; sustainability reporting; Sweden; pharmacy retail; thematic analysis; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis was to explore the Swedish pharmacy market and the potential influence different levels of legal pressure have on sustainability reporting. Interviews with pharmacy representatives and document analysis of sustainability reports and policies were combined, grounded in a constructivist perspective to analyze incentives for sustainability reporting. LÄS MER