Sökning: "Swedish Venture Capital"

Visar resultat 1 - 5 av 100 uppsatser innehållade orden Swedish Venture Capital.

 1. 1. "Arbete på annan ort” - En utredning i ljuset av HFD 2018 ref. 31 avseende beskattning enligt 57 kap. 4 § första stycket 2 p. IL

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Simon Bärnevåg Åhlin; [2019]
  Nyckelord :skatterätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sedan Skatteverket drog igång processerna mot nyckelpersonerna bakom riskkapitalfonderna och den höga inkomst de uppbär i form av s.k. carried interest har en rättsutveckling tagit fart på det skatterättsliga området. LÄS MER

 2. 2. Företags verktyg för finansiering : En flerfallstudie kring val av finansiering i svenska mikro- och småföretag

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Peter Skarlöv; Jacob Breidmer; Gustav Svensson; [2019]
  Nyckelord :Financing; pecking order theory; financing methods; business venture life-cycle; micro and small companies; Sweden; Finansiering; pecking order teorin; finansieringsmetoder; företagslivcykel; mikro- och småföretag; Sverige;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Årligen sker uppstarter av nya företag men flera av dem läggs ned kort därefter. En faktor är svårigheterna till finansiering då externa finansiärer inte är benägna att ta risker och flera företag har dålig insikt om alternativen som finns när det kommer till val av finansiering. LÄS MER

 3. 3. A Rigged Path to Success? - A Study of Gender Bias in Venture Funding

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Jacob Cederberg; Hanna Louise Forsman; [2019]
  Nyckelord :Venture Capital; Startup Funding; Gender Bias; Gender Stereotypes;

  Sammanfattning : In order for a startup to grow and prosper, access to venture funding is crucial. Throughout recent years, it has become evident that male-led ventures receive a significantly larger share of the total amount of capital allocated to startups than female-led ventures. LÄS MER

 4. 4. The Money of Innovation : The Impact of Venture Capital on Innovation in Sweden

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Dahlberg; Sofia Sörling; [2019]
  Nyckelord :Innovation; Venture Capital; Financing; Patents; Sweden;

  Sammanfattning : Innovation leads to economic growth, however, financing innovation comes with major uncertainties and therefore there is a risk of underinvestment in innovation. One type of investor who is prepared to take on this uncertainty is the Venture Capitalist (VC). LÄS MER

 5. 5. Restricted Boltzmann Machine as Recommendation Model for Venture Capital

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Gustav Fredriksson; Anton Hellström; [2019]
  Nyckelord :Machine learning; statistics; applied mathematics; venture capital; recommendation models; Maskininlärning; statistik; tillämpad matematik; riskkapital; rekommendationsmodeller;

  Sammanfattning : Denna studie introducerar restricted Boltzmann machines (RBMs) som rekommendationsmodell i kontexten av riskkapital. Ett nätverk av relationer används som proxy för att modellera investerares bolagspreferenser. LÄS MER