Sökning: "Swedish banks"

Visar resultat 11 - 15 av 688 uppsatser innehållade orden Swedish banks.

 1. 11. Hållbarhetsredovisning inom finansbranschen : en studie om legitimitetsstrategier i svenska bankers hållbarhetsrapporter

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Najib Abdi; Fredrik Lemmetty; [2020]
  Nyckelord :Panama Papers; Legitimacy theory; CSR; Sustainability; Corruption; Money laundering; Ethics; Morality; Panamadokumenten; Legitimitetsteorin; CSR; Hållbarhet; Korruption; Penningtvätt; Etik; Moral;

  Sammanfattning : This study examines annual and sustainability reports from Swedish banks in the pursuit of legitimacy strategies. The study applies content analysis on the annual and sustainability reports from four banks from the period 2013-2018. Keywords for the study were extracted from an anti-corruption report. LÄS MER

 2. 12. Svenska bankers hantering av osäkerhet vid kreditgivning

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Felicia Kullenberg; Moa Wirdby; [2020]
  Nyckelord :Valuation; commercial properties; uncertainty; lending; Värdering; kommersiella fastigheter; osäkerhet; kreditgivning;

  Sammanfattning : De svenska finansinstituten tar del av värderingsunderlag när det gäller kommersiella fastigheter i samband med kreditgivning. En viss grad av osäkerhet föreligger alltid vid fastighetsvärdering, och så även vid utlåning. Bankerna använder vissa metoder och verktyg för att minska detta. LÄS MER

 3. 13. Vilka faktorer påverkar lönsamheten hos banker med skilda ägarstrukturer?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Martin Lundberg; Viktoria Börjesson; [2020]
  Nyckelord :Profitability; Ownership structure; Banks; Bank profitability; Bank ownership structure; Swiss banks; Swedish banks; Key figures; Lönsamhet; Ägarstruktur; Banker; Banks lönsamhet; Banks ägarstruktur; Schweiziska banker; Svenska banker; Nyckeltal;

  Sammanfattning : Banker är katalysatorn i det finansiella systemet och har en viktig roll för ekonomins tillväxt och för att människors välfärd ska kunna växa. Att en bank är lönsam är inte av vikt enbart för den enskilda banken, utan för hela samhället i stort. LÄS MER

 4. 14. Effectiveness of monetary policies : A study of the Swedish repo rate between 1994 and 2019

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Nationalekonomi

  Författare :Christoffer Bjerknesli; [2020]
  Nyckelord :repo rate; effectiveness; auto regressive distributed lag model; coefficients; GDP; monetary policies;

  Sammanfattning : The repo rate, which is the key interest rate, set by the central banks has been declining for many years and hitting zero in Sweden in late 2014. We analyse the effectiveness on the economy from a change in the repo rate, comparing two time periods with high and low repo rate environments. LÄS MER

 5. 15. Jakten på kapital : Basel III:s effekter för finansiering av kommersiella fastigheter

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Hedda Brinklert; Linn Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Basel III; commercial real estate; real estate financing; debt; Swedish real estate market; Basel III; kommersiella fastigheter; fastighetsfinansiering; skuldfinansiering; svenska fastighetsmarknaden;

  Sammanfattning : Kommersiella fastigheter är en kapitalintensiv tillgång, i behov av externt kapital, med flertalet intressenter. Syftet med uppsatsen är att studera effekten av regelverket Basel III genom att se hur fastighetsbolagens finansiering av kommersiella fastigheter har förändrats mellan år 2014 och år 2019. LÄS MER