Sökning: "Swedish banks"

Visar resultat 11 - 15 av 626 uppsatser innehållade orden Swedish banks.

 1. 11. Effekterna av Riksbankens kvantitativa lättnader på svenska statsobligationer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Hannes Möller; [2019]
  Nyckelord :Kvantitativa lättnader; Riksbanken; Penningpolitik; Business and Economics;

  Sammanfattning : Since the financial crisis of 2007-2008, unconventional monetary policy methods have been widely used by central banks around the world. In 2015, Sweden initiated a program of quantitative easing with the aim of regaining economic stability. LÄS MER

 2. 12. Penningtvätt : Påverkas kunderna i Dalarna av penningtvätt?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Emelie Ahlqvist; Jennie Vinblad; [2019]
  Nyckelord :bank crisis; money laundering; loyalty; customer; bank; trust; bankkris; penningtvätt; lojalitet; kund; bank; förtroende;

  Sammanfattning : Under våren 2019 drabbades bankvärlden av nyheten om att penningtvätt förekommit under en längre tid i en av de svenska storbankerna. Diskussionerna i media har varit många och frågan har ställts hur banken ska gå vidare från missödet. LÄS MER

 3. 13. The Sensitivity of Banks’ Stock Returns to Interest Rate Exposure : How Major Swedish Banks’ Stock Returns Are Affected by Changes in Interest Rates and in the Slope of the Yield Curve

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Linda Strömberg; Matilda Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Banks; stock returns; interest rates; repo rate; STIBOR; SSVX; SE GVB; yield curve slope; cash flows; profitability; interest rate margin;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to examine how changes in long and short interest rates as well as in the slope of the yield curve affect the stock returns of the four major Swedish banks; Svenska Handelsbanken, Nordea Bank, Swedbank, and Skandinaviska Enskilda Banken. Further, the aim of the research is to compare these findings to how the banks perceive that such changes affect their stock returns. LÄS MER

 4. 14. Cash is [no longer] king: is an e-krona the answer? : - a de lege ferenda investigation of the Swedish Riksbank's issuing mandate and other legal callenges in relation to economic effects on the payment market

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Arnela Imamovic; [2019]
  Nyckelord :E-crown; e-crown project; central bank digital currency; money; cash; banknotes and coins; physical money; tangibles; currency; legal tender; the Swedish Riksbank Act; commercial bank money; digital money; the Swedish Riksbank; central bank; commercial bank; bank; banking law; law; jurisprudence; monetary policy; safe and efficient payment system; cash-provision; economy; the payment system; digitalization; development of society; fractional reserve banking; bank run; zero lower bound; E-krona; e-kronaprojekt; digital centralbankspeng; pengar; kontanter; sedlar och mynt; fysiska pengar; valuta; lagliga betalningsmedel; affärsbankspengar; digitala pengar; Riksbanken; centralbank; affärsbank; bank; bankrätt; juridik; Lag 1988:1385 om Sveriges riksbank; penningpolitik; säkert och effektivt betalningsväsende; kontantförsörjning; ekonomi; betalningssystemet; digitalisering; samhällsutveckling; fractional reserve banking; bankrusning; zero lower bound;

  Sammanfattning : For the past decades, the Swedish public’s payment habits have changed, where the majority of the public has abandoned the old way of making payments, using cash, and instead opted for more modern payment solutions, digital money. The difference between cash and digital money is that cash is physical and only issued by the Riksbank, whereas digital money is created by and stored on accounts at commercial banks. LÄS MER

 5. 15. Digitala plånböcker : En studie om acceptansen av de digitala plånbokstjänsterna Apple Pay och Samsung Pay

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Anna Grapenson; Josefin Vestman; [2019]
  Nyckelord :Digital plånbok; Apple Pay; Samsung Pay; TAM; E-commerce acceptance model; förtroende; risk; PSD2; Diffusion of Innovations.;

  Sammanfattning : Vi går mot ett allt mer kontantlöst samhälle, där mobilbetalningar är det betalsätt som används mest efter kortbetalningar. Idag finns det ett stort urval av olika mobila betalningstjänster på marknaden. I denna studie kommer acceptans av digitala plånböcker att undersökas. Digitala plånböcker är betaltjänstapplikationer som bl. LÄS MER