Sökning: "Swedish capital markets"

Visar resultat 1 - 5 av 131 uppsatser innehållade orden Swedish capital markets.

 1. 1. Värderelevansen av IFRS 15 –Intäkter från avtal med kunder –En eventstudie om den svenska aktiemarknadens reaktion på den nya intäktstandarden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Malin Karlsson; Andreas Strömqvist; [2018-06-26]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study investigates how the Swedish stock market reacts to adjustments in accounting forrevenues following the new revenue standard, IFRS 15. Due to prior financial scandalsregarding revenues, criticism and discussions of the earlier revenue standard, as well ascompanies changing their way of doing business, a need for a new regulation was developed. LÄS MER

 2. 2. Analys av den svenska företagsobligationsmarknaden

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Alejandro Echeverri; [2018]
  Nyckelord :Corporate bonds; Capital structure; Bond market; Financing; Företagsobligationer; Kapitalstruktur; Obligationsmarknad; Finansiering;

  Sammanfattning : Efter finanskrisen 2008 blev bankerna mer restriktiva i sin utlåning till företag, vilket har resulterat i att företag söker alternativ finansiering via kapitalmarknaden. Utvecklingen kan härledas till implementeringen av den nya finansiella regleringen (Basel III). LÄS MER

 3. 3. Financial Volatility and the Leverage Effect on the Swedish Stock Exchange

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Thelma Björklund; Hedvig Jonsson; [2018]
  Nyckelord :Volatility; Leverage!effect; Risk; Return; Clustering; Modiglian !and Miller; EGARCH; Capital!structure;

  Sammanfattning : In today’s financial markets, volatility is a fundamental concept in regards of the risk assessment of assets and instruments. Financial volatility is commonly used to measure the quantitative aspects of risk and is given a significant amount of attention in past literature and research. LÄS MER

 4. 4. Hot and Cold IPO Market: Evidence from Sweden

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Yun Zhou; Juliana Cerenkova; [2018]
  Nyckelord :IPO cyclicality; demand for capital; adverse selection; hot and cold market; firm quality;

  Sammanfattning : The Nordic Initial Public Offering (IPO) market is expected to set a new record in IPO activity in 2017. This IPO boom is mainly driven by high number of listings in the Swedish IPO market, which constituted 80% of all listings in the Nordic on average in the last two years. LÄS MER

 5. 5. Crowdfunding ur ett grönt perspektiv : En explorativ studie av grön marknadsföring inom svensk crowdfunding

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Erik Langborn; Sofia Granqvist; [2018]
  Nyckelord :Crowdfunding; Sustainable Entrepreneurship; Green Marketing; Crowdfunding; hållbart företagande; grön marknadsföring;

  Sammanfattning : Today, more companies and consumers engage in environmental issues, which has increased the importance of sustainable entrepreneurship and the demand for sustainable alternatives. Companies that offer sustainable products and exploit green marketing are thus considered in many markets to experience higher profitability, competitiveness and consumer benefits. LÄS MER