Sökning: "Swedish construction industry"

Visar resultat 1 - 5 av 543 uppsatser innehållade orden Swedish construction industry.

 1. 1. Innovation Adoption for Eco Materials in the Construction Industry in Sweden: How Three Players Can Actively Foster the Adoption Process - A Case Study on the Material Hempcrete with the Company House of Hemp

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Anna Marija Jefimova; Sophia Tafertshofer; [2021-07-06]
  Nyckelord :Swedish construction industry; innovation adoption; hempcrete; eco material;

  Sammanfattning : The construction industry is currently experiencing environmental problems associated withgreenhouse gas emissions, in particular due to the extensive use of unsustainable materials. Inthis regard, the industry is in need of alternative solutions, one of which is the introduction ofinnovative green materials. LÄS MER

 2. 2. Användning av digitalaverktyg i arbetsmiljö : En studie i hur byggbranschen arbetar meddigitala verktyg för att säkra arbetsmiljön i dagsläget

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Nawel Gaouar; Jenny Zhi Qin; [2021]
  Nyckelord :BIM Building Modeling ; VDC; Work Environment; Efficiency; Implementation; Digitization; BIM Building information modeling ; VDC; Arbetsmiljö; Effektivisering; Implementering; Digitalisering;

  Sammanfattning : Digitala verktyg har bidragit till att utveckla och förändra byggbranschen de senaste åren. Idag används i vissa byggföretag digitala verktyg vid planering av större projekt för att planera arbetsmiljöarbetet bättre och minimera de problematiska riskerna. LÄS MER

 3. 3. ANALYS AV IMPORTERADEPREFAB-ELEMENT : Analys om hur kontroll av importerad PREFAB-element sker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Mustafa Al Lafta; Rekar Ali; [2021]
  Nyckelord :Import; Concrete elements; domestic; International purchasing; certification.;

  Sammanfattning : At present, the construction industry is growing in the worldwide, which means that business andagreements between companies can occur with any complications. International purchases have shownan increase by construction companies to reduce financial expenses in a construction project. LÄS MER

 4. 4. Återbruk av byggprodukter i nybyggnation av bostäder - en studie av klimatpåverkan, kostnad och genomförbarhet

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära

  Författare :Filip Simonsson; [2021]
  Nyckelord :Återbruk. Cirkulärt byggande. Koldioxidekvivalent. Byggprodukter. Flerbostadshus. Nybyggnation. Radiatorer. Aluminiumprofiler.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In 2018 the Swedish construction and real estate industry accounted for 21 % of the country’s greenhouse gas emissions. In 2045, Sweden aims to reach net zero emissions of greenhouse gases. LÄS MER

 5. 5. Mönsterkonstruktionens roll i arbete med materialoptimering : En studie i hur mönsterkonstruktion kan användas för att förbättra effektiviteten hos läggbilder.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Karin Ekstrand; [2021]
  Nyckelord :Lay plan; Marker; Marker efficiency; Lectra Modaris; Diamino; Fabric utilization; Pattern making; Marker making; Cut order planning; Materialoptimering; Läggbild; Mönsterkonstruktion; Lectra Modaris; Diamino; Skärorderplanering; Utnyttjandegrad; Läggbildseffektivitet;

  Sammanfattning : Dagens textil- och modeindustri producerar stora mängder avfall och i produktionsfasen uppstår merparten av det vid tillskärning av mönsterdelar. FN har satt upp 17 globala mål för att främja en hållbar utveckling och mål nummer 12 fokuserar på att främja hållbar konsumtion och produktion. LÄS MER