Sökning: "Swedish consumer behavior"

Visar resultat 1 - 5 av 204 uppsatser innehållade orden Swedish consumer behavior.

 1. 1. Hållbarhet - bara en attityd inom klädkonsumtion?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Rasmus Kivinen; Natalya Licerio; [2019]
  Nyckelord :Sustainability; apparel consumption; attitude behavior gap; self conception; social self; responsibility; consumer behavior; sustainable fashion; Hållbarhet; klädkonsumtion; attityd-beteendegap; självuppfattning; socialt själv; ansvar; konsumentbeteende; hållbart mode;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om hur människor bortförklarar, bortprioriterar och förskjuter ansvar för hållbar konsumtion. Vi använde oss av en kvalitativansats där vi utförde semi-strukturerade intervjuer med totalt 7 respondenter. LÄS MER

 2. 2. Mainstream ethical consumption : The motivations and level of morality of everyday consumers

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Oskar Näslund; Nicklas Öhrnstedt Björnbom; [2019]
  Nyckelord :Mainstream ethical consumption; ethical consumption; motivations; ethical theories; level of morality; altruistic motives; egoistic motives; non-value-based motives; social justice; social guilt; win-win; self-satisfaction; social norms; health and wellbeing; product quality; habits; knowledge and information; egoism; utilitarianism; ethics of duties; virtue ethics; postmodern ethics;

  Sammanfattning : Growing issues such as climate crises, social injustice and neglection of basic human rights have created a new type of consumption, namely ethical consumption. Ethical consumption was initially mainly concerned for environmental issues but has in later years starting to include a variety of pressing issues. LÄS MER

 3. 3. Conversational Commerce : A Quantitative Study on Preferences towards AI-Fueled C-Commerce Platforms among Digital Natives in Sweden and Germany

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Felix Jan Kröger; Filip Johansson; [2019]
  Nyckelord :Conversational Commerce; E-Commerce; Chatbot; Instant Message; Voice Assistant; Artificial Intelligence;

  Sammanfattning : Background: E-commerce is widespread in today’s shopping routines and conversational commerce (CC) as an expansion, aims at integrating customers and businesses on a whole new level. Through the application of chatbots fueled by artificial intelligence, a more personal and individual way of remote shopping is offered. LÄS MER

 4. 4. Value Enhancers and Inhibitors for Green Purchasing Behavior : Attitudes towards green products within the food industry among young Swedish consumers.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Hannah Gustafsson; Lawko Karim; Helmie Säll Fuglerud; [2019]
  Nyckelord :Green marketing; purchasing behavior; green purchasing behavior; food industry; green consumer goods; Swedish consumption; young consumer behavior.;

  Sammanfattning : Abstract Problem: Food consumption represents the largest contributor to climate change in Sweden, with activities that contribute to excess waste and greenhouse gas emissions. Although studies indicate positive attitudes towards green purchasing behavior among young Swedish consumers, inconsistency between green purchasing intent and actual behavior have been noticed. LÄS MER

 5. 5. Homestyling som verktyg : - en kvalitativ studie om hur viktigt homestyling är för mäklarens tjänsteerbjudande

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Cornelia Theodorsson; Petronella Tjernqvist; [2019]
  Nyckelord :homestyling; interior decorators; brokers; value; services; experiences;

  Sammanfattning : Background: Homestyling is still relatively new on the swedish market, but has increased in use over the past ten years. Homestyling can now be seen as a value-adding service to the brokers core service, which is mainly selling real estates. LÄS MER