Sökning: "Swedish educational system"

Visar resultat 1 - 5 av 314 uppsatser innehållade orden Swedish educational system.

 1. 1. Halvvägs till 2022. Skolväsendets digitala transformation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sebastian Bouroncle; Olle Hammarlund; [2022-02-16]
  Nyckelord :Institutional logic; Digitalization; Swedish educational system; Policy making; Organizational change;

  Sammanfattning : The following case study analyzes the current digitalization project that is undergoing at municipal schools in Sweden. The government has emphasized the importance of a digitalized society and hopes to achieve this through a more digitalized school system. LÄS MER

 2. 2. Att organisera specialpedagogisk verksamhet : En intervjustudie om hur rektorer beskriver arbetet med specialpedagogiska praxisgemenskaper och autonomi i grundskolan

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Elsa Friedrich Eklund; [2022]
  Nyckelord :communities of practice; autonomy; organizational culture; principal; SENCO; special needs education practice; praxisgemenskaper; autonomi; organisationskultur; specialpedagogisk verksamhet; rektor; specialpedagog;

  Sammanfattning : Principals within the Swedish school system have a rather extensive mission, where they lead the inner work of the school, including the organization of how the school work with special needs education. With that said, principals play a very important part when it comes to creating communities of practice, a practice where the pedagogues can participate according to culture standards and within special activities in relation to the special needs education. LÄS MER

 3. 3. Samisk representation i nationella läroplaner En jämförelse mellan det svenska, norska och finska utbildningsväsendet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emilia Forsberg; [2022]
  Nyckelord :Sámi people; ingdigenous peoples; indigenization; sámi representation; sámi rights; curriculum studies; indigenous education.;

  Sammanfattning : This essay investigates sami thematics within the national school curricula of Sweden, Norway and Finland. It is a comparative essay with a focus on how the Sami are represented, using Olsen’s (2017) theoretical concepts of absence, inclusion, and indigenization. LÄS MER

 4. 4. Virtual Reality Language Learning : Designing some VR Wor(l)ds

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Sofia Mitsigkola; [2022]
  Nyckelord :Virtual Reality; Games; Educational Games; Learning Games; Play; Language Learning Games; Language Learning; Training; System; Interaction; Collaboration; Situated Learning; Ecological Approach to learning; Unity;

  Sammanfattning : This thesis project explores the application of the ecological approach to learning in Virtual Reality (VR), investigates the role of educational games in language learning, creates a playground and a modified game for Swedish language, and proposes the concept VR wor(l)ds for language learning and practice. Following an Interaction Design methodology and drawing from ecological psychology, game studies and user research, the qualities of a virtual language learning environment are established. LÄS MER

 5. 5. A guide to novel instructors in Emergo Train System®

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Alva Lindhagen; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Swedish law states that county councils and municipalities need to prepare for crisis and receive training in crisis management. As crises are infrequent events, training must be conducted on potential scenarios. Scenarios can be simulated using the Emergo Train System (ETS). LÄS MER