Sökning: "Swedish functionalism"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden Swedish functionalism.

 1. 1. ARKITEKTEN ERNST TORULF Ett västsvenskt perspektiv på det tidiga 1900-talets svenska arkitektur

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Simon Wærn; [2020-08-18]
  Nyckelord :Swedish architecture; National romanticism; Nordic classicism; functionalism; early 1900’s; Gothenburg;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie masterexamen med huvudområdet kulturvård 2019, 60 hpAvancerad nivå2019:32.... LÄS MER

 2. 2. More than just Finding a Job: Comparative Case Study of Christian Belief-Based Employment Integration Projects in Sweden

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :HUIYU CHUANG; [2020]
  Nyckelord :Church; Employment; Functionalism of Religion; Integration; Social Capital;

  Sammanfattning : In the year of 2015 and 2016, the European Union had experienced the refugee crisis in relation to the unprecedented influx of refugees. In collaboration with other member states, Sweden granted a significant number of residence permits to these refugees, and has continued this work proportionally when the number of asylum applications decreases. LÄS MER

 3. 3. Back to the Future: Public Space Design by Girls : A case study of #UrbanGirlsMovement in Fittja, Sweden

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Caroline Wrangsten; [2019]
  Nyckelord :Public space; livability; urban feminist geography; case study; multiple methods; #UrbanGirlsMovement; Minecraft; Fittja;

  Sammanfattning : Livability, sustainability, and accessibility in urban public space are growing concerns in urban research and policy agendas. The professional field, however, lacks perspectives for public space qualities. Academic research about women and girls’ involvement in the re-design of public spaces is scarce. LÄS MER

 4. 4. Det var en gång – en trädgårdsgång : en litteraturstudie av markmaterial i svenska villaträdgårdar 1850 - 1950

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Christina Haglind; [2019]
  Nyckelord :markmaterial; slitlager; gångar; trädgårdsgångar; grusgångar; sandgångar; singel; marksten; historiska trädgårdar; trädgårdshistoria;

  Sammanfattning : Uppsatsen vänder sig till alla som äger, restaurerar, sköter eller har ett intresse för äldre trädgårdar och berör huvudsakligen de markmaterial som var vanligast förekommande i villaträdgårdar mellan 1850 och 1950. Gångar och markmaterial spelar stor roll för hur trädgården uppfattas och vilka signaler den sänder. LÄS MER

 5. 5. Form, funktion och aktivitet : en jämförelse av parker anlagda i Stockholm under funktionalismen respektive mellan 2000 och nutid

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Hannah Rodin Borne; [2018]
  Nyckelord :aktivitet; form; funktion; funktionalism; programmerade ytor;

  Sammanfattning : De senaste årtiondena har stora delar av Stockholm förtätats inåt. Parkmark tas i anspråk för vinsten av bostadsbyggande. Idealet går allt mer mot rutnäts- och kvartersstaden, vilket den funktionsuppdelade staden var en motreaktion på under 1920-talet. LÄS MER