Sökning: "Swedish language education"

Visar resultat 1 - 5 av 974 uppsatser innehållade orden Swedish language education.

 1. 1. Emotion in adult learing

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Sara Shadabi; [2023-02-16]
  Nyckelord :adult education; migrant learners; Swedish for Immigrants SFI ; host country language learning; emotional states;

  Sammanfattning : Aim: Of particular interest to this research are migrant students’ emotional states in the courses Swedish for foreigners (in Swedish “Svenska för invandrare” or SFI Swedish for immigrants) and their learning process, including types of emotions, reasons for the occurrence of these emotions, and the influence these emotions may have on learning. The study has an overarching research aim that incorporates identifying the main types of emotional states of SFI migrant students in Sweden, analysis of the dependency of emotional states of students on their studies, socialization, and integration. LÄS MER

 2. 2. Sustainability education in early childhood: Preschool teachers´perceptions and approaches in nurturing sustainability education practises

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Rose Anyanwu; [2023-01-25]
  Nyckelord :Education; Sustainability; Sustainable Development SD ; Education for Sustainable Development ESD ; Early Childhood for Sustainable Education; Preschool teachers;

  Sammanfattning : Aim: This study aims to examine early childhood teachers’ perceptions of Education for Sustainable Development as well as their pedagogical approaches for nurturing sustainability in Swedish preschools, and how their perceptions of ESD relate to their teaching strategies in nurturing sustainability education. Theory: Lev Vygotsky’s social constructivism emphasizes the significance of language and thought, social interaction, zone of proximal development, scaffolding, mediation, and collaborative work in learning. LÄS MER

 3. 3. Teknikundervisningens bild av internet som system : Tematisk analys av läromedel för gymnasiekursen Teknik 1

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Magnus Hagström; [2023]
  Nyckelord :internet; teaching technology; technology didactics; technological literacy; textbook analysis; curriculum emphasis; educational focus; systems language; companion meanings.; internet; teknikundervisning; teknikdidaktik; läromedelsanalys; bildningsemfaser; bildningsfokus; systemspråk; följemeningar.;

  Sammanfattning : Teknik är nära sammanflätad med människan och internet med sin kraftfulla infrastruktur påverkar oss dagligen. Trots detta reflekterar vi sällan över det och beskriver systemet vagt och med grova förenklingar. LÄS MER

 4. 4. To what extent can explicit morphology instruction promote vocabulary development for older adolescent or adult learners of English as a foreign language?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Camilla Parment; Thore Hägglund; [2023]
  Nyckelord :English as a foreign language; explicit teaching; higher education; morphological awareness; morphology; upper secondary education; vocabulary development;

  Sammanfattning : Vocabulary development is important when it comes to learning a language, but it is also a challenging task. The Swedish syllabus focuses on implicit knowledge, and explicit teaching has been shown to have a positive impact on learners’ implicit knowledge. LÄS MER

 5. 5. Läsförståelsestrategier kopplade till olika texttyper i svenskundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Isak Hagestad; Johanna Malm; [2023]
  Nyckelord :läsförståelsestrategier; läsförståelse; texttyper; kvantitativ undersökning; undervisning; lärares upplevelse;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine the use of different text types and reading comprehension strategies used within the Swedish language education. In addition, we examine the teachers' obstacles, possibilities, comfortability and experiences within this field. LÄS MER