Sökning: "Swedish mountains"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade orden Swedish mountains.

 1. 1. Småbrukarkultur i björkskogsregionen : historiska bilder från Jämtlands län

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Catalina Valencia Gallego; [2023-04-20]
  Nyckelord :Smallholder culture; birch forest region; mountain birch forest; pastoral farming; photography; fences; buildings; Småbrukarkultur; björkskogsregion; fjällbjörkskog; fäboddrift; fotografi; hägnader; byggnader;

  Sammanfattning : In the Swedish mountains there are three different vegetation zones, the prealpine, subalpine and bare mountain. Between the prealpine zone, where the coniferous forest ends, and the bare mountain, there is the subalpine zone, or birch forest region. LÄS MER

 2. 2. Parasitära anmärkningar vid renslakt 2013–2022

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Serina Fjällberg; [2023]
  Nyckelord :ren; slakt; besiktning; Rangifer tarandus; parasiter; H. tarandi; D. eckerti; E. rangifer; S. tundrae; O. tarsicola;

  Sammanfattning : Det finns idag 240 000 renar i vinterhjorden i Sverige, och renskötsel bedrivs på 55 % av landets yta av urfolket samerna. Renskötsel är en unik djurhållning, där de semi-domesticerade renarna lever fritt i skog och fjäll. LÄS MER

 3. 3. The Rights of Nature in the Scandinavian Wilderness : the case of Fulufjället National Park

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Emese Annabella Boda; [2022]
  Nyckelord :human rights; Nature’s rights; sustainability; intergenerational equity; environmental protection; conservation; biodiversity; intrinsic value; interconnectedness;

  Sammanfattning : The idea of recognizing the Rights of Nature has emerged as a response and an alternative source of stimulus to tackle today’s environmental problems causing eco-anxiety. This study intends to give insight on how a high level of environmental awareness can contribute substantially to a balanced relationship with Nature. LÄS MER

 4. 4. The impact of snow loads on snow galleries : An initial evaluation of the snow galleries on the Iron Ore Line in Northern Sweden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Karin Björnlinger; [2022]
  Nyckelord :Snow load; snow gallery; steel; FEM; railway; cobweb effect; utilizations grade; Snölast; snögalleri; stål; FEM; järnväg; spindelnätseffekten; utnyttjandegrad;

  Sammanfattning : The snow galleries along the Iron ore railway line in northern Sweden have had major problems in recent years due to increasingly large snow loads. Despite great efforts reducing the loads by shoveling off the snow, several of the galleries have been damaged. LÄS MER

 5. 5. Värderingar som styr den fysiska planeringen i fjällmiljö : en jämförelse mellan Rödkullens planprogram och miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Vera Lundqvist; Olivia Persson; [2022]
  Nyckelord :Storslagen fjällmiljö; fjällen; rennäring; turism; fysisk planering; värderingar;

  Sammanfattning : De svenska fjällområdena med dess vidsträckta landskap och unika artsammansättning hotas av framtidens klimatförändringar, vilka väntas medföra en förlust av befintliga livsmiljöer. Fjällmiljön hotas även av ett ökat intresse för exploatering. LÄS MER