Sökning: "Swedish news media"

Visar resultat 1 - 5 av 920 uppsatser innehållade orden Swedish news media.

 1. 1. ”Regeringen skyndar på åtgärder mot gängkriminaliteten - En kritisk diskursanalys om hur media framställer förebyggande åtgärder mot gängkriminalitet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Majida Alisic; Kristin Korkis; [2024-02-14]
  Nyckelord :: Early interventions; gang crime; repressive measures; preventive measures; political ideology; opinion forming;

  Sammanfattning : Gang crime has increased significantly in Sweden over the past decade, deadly shootings are becoming more common. This led to the year 2022 being established as the deadliest year in Swedish crime statistics since the police began compiling national statistics on shootings. LÄS MER

 2. 2. Den spanska kyssen : En kvantitativ innehållsanalys om hur Luis Rubiales gestaltas i svenska jämfört med spanska medier

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Allis Frid; Erik Frödeberg; [2024]
  Nyckelord :Framing; Swedish media; Spanish media; Football; Gender;

  Sammanfattning : A victory isn’t always a victory. This study uncovers the differences in the framing of the former president of the Spanish football federation Luis Rubiales and the Spanish football player Jennifer Hermoso. LÄS MER

 3. 3. Nu har han skitit i det blå skåpet! : En kvalitativ diskursanalys av svenska nyhetsmediers bidragande till cancel culture

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Linnea Lundholm; Kajsa Petersson Miedzik; [2024]
  Nyckelord :Cancel Culture; Swedish news outlets; Journalism; Critical Discourse Analysis CDA ; Paolo Roberto; Cancel culture; Svenska nyhetsmedier; Journalistik; Nyhetsrapportering; Kritisk diskursanalys CDA ; Paolo Roberto;

  Sammanfattning : I samband med den befintliga medieutvecklingen har fenomenet cancel culture ökat i aktualitet. Det växte fram på sociala medier men sker idag både inom digitala och traditionella medier. Ett uppmärksammat svenskt fall av cancel culture skedde våren 2020 då Paolo Roberto genomförde köp av sexuella tjänster. LÄS MER

 4. 4. "Hooja" en ny form av makthavare : En kvalitativ undersökning om de etiska överväganden som görs vid namn- och bildpublicering av offentliga personer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Ellen Gustafsson; Cornelia Nilsson; [2024]
  Nyckelord :Kvällstidningar; nöjesjournalistik; sociala medier; mediekultur; medieetik;

  Sammanfattning : On the eighth of July 2023, the Swedish tabloid newspaper Aftonbladet published the identities of the anonymous music group Hooja. The publication provoked strong reactions from the fans of Hooja. Only a few of the Swedish newspapers chose to publish the disclosure or to make a remark on it. LÄS MER

 5. 5. Rapporteringen som reser sig ur askan : En kvalitativ innehållsanalys av hur de svenska koranbränningarna gestaltas i Dagens Nyheter jämfört med Al Arabiya.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Emma Vallin; Sonja Lagerwall; [2024]
  Nyckelord :Quran burning; framing; orientalism; occidentalism; blasphemy; freedom of speech; Islam;

  Sammanfattning : The freedom of speech, caricatures and satire, bans on veils and burning of the Koran have been reported and portrayed in different ways in several news media. The aim of this study was to analyze how the burnings of the Koran in Sweden are portrayed in Swedish media (Dagens Nyheter) compared to English-language Arabic media (Al Arabiya). LÄS MER