Sökning: "Swedish premium pension system"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden Swedish premium pension system.

 1. 1. Applying Treynor-Black Model with AP7 Såfa in the Swedish Premium Pension System : To choose between active and passive portfolio management

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Albin Tyllgren; [2021]
  Nyckelord :Index Funds; Mutual Funds; Premium Pension System; Treynor-Black Model;

  Sammanfattning : Background: Since 1998 Sweden has individual accounts as a part of both public and occupational schemes (Sundén 2006). Yearly, 2,5% of the pensionable income is set aside to the premium pension (The Swedish Pension Agency 2021) Individuals are able to choose how the premiums should be paid in the system and in what way the money should be invested, either by choosing from the fund market or by refraining from making an active choice and instead let the Swedish pension agency management their money in the passive alternative called AP7 Såfa. LÄS MER

 2. 2. En kvantitativ, komparativ studie om hållbara och traditionella fonders prestation

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Jesper Andersson; [2021]
  Nyckelord :Swedish Pensions Agency; premium pension; sustainable funds; traditional funds; portfolio selection theory; risk-adjusted return; Pensionsmyndigheten; premiepension; hållbara fonder; traditionella fonder; portföljvalsteori; riskjusterad avkastning.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka och jämföra hur svenska hållbara aktiefonder och svenska traditionella aktiefonder har presterat inom premiepensionssystemet under perioden 2015-2019. Detta görs eftersom att intresset för hållbara investeringar har ökat markant både hos privatpersoner och företag de senaste åren. LÄS MER

 3. 3. Statliga eller Privata PPM-fonder? En komparativ studie om att aktivt välja fonder eller passivt vara kvar i statens förvalsalternativ.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Gustav Johannesson; Karl Nordenlöw; [2020-06-30]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This paper examines the two investment strategies available within the Swedish Premium Pension System with the aim of illuminating whether it is more beneficial to actively select funds or to remain with the default portfolio option (AP7 Såfa). In order to answer this question, this paper splits the portfolio AP7 Såfa into its two component government funds, AP7 Aktiefond and AP7 Räntefond. LÄS MER

 4. 4. Evaluation of methods for quantifying returns within the premium pension

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Emil Backman; David Petersson; [2020]
  Nyckelord :Pension; internal rate of return; applied mathematics; big matrix; numerical methods; large eigenvalue problem; finance; risk analysis; extreme value modeling; probability; stochastic modeling; Pension; intern ränta; tillämpad matematik; stora matrismetoder; numeriska metoder; stora egenvärdesproblem; finans; riskanalys; modellering av extrema värden; sannolikhet; stokastisk modellering;

  Sammanfattning : Pensionsmyndigheten's (the Swedish Pensions Agency) current calculation of the internal rate of return for 7.7 million premium pension savers is both time and resource consuming. LÄS MER

 5. 5. Investing made easy : Make pension investment based on one single factor

  Magister-uppsats, Jönköping University/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Anton Pettersson; [2020]
  Nyckelord :Funds; Finance; Premium pension; Pension; Management fee; Performance;

  Sammanfattning : As a part of the Swedish pension system all participants in the working population are given the control of an investment account, which is funded with their pension contributions. The purpose of the account is to allow everyone the possibility to tailor their pension investments in accordance with personal values about risk and expected returns. LÄS MER