Sökning: "Swedish retailer"

Visar resultat 1 - 5 av 174 uppsatser innehållade orden Swedish retailer.

 1. 1. Vägen till en omnikanal : En fallstudie på Cervera om påverkan av “Ship-From-Store”-distribution

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Elsa Janfalk; Viktor Tutturen; [2021]
  Nyckelord :Logistics; Omnichannel; Omni-Channel; Omni Channel; Ship-From-Store; E-commerce; Distribution; Logistik; Omnikanal; Ship-From-Store; E-handel; Distribution;

  Sammanfattning : Detaljhandeln har präglats av förändringar under det senaste decenniet, inte minst har e-handeln ökat markant. Omsättningen hos e-handeln i den svenska sällanköpshandeln tredubblades mellan 2012 och 2019. Samtidigt har butikshandeln minskat på många håll, vilket även förstärkts av coronapandemin. LÄS MER

 2. 2. Food recalls in the Food Supply Chain : A qualitative study of different product flows in a retail context

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Emma Lindberg; Therese Sohlin; [2021]
  Nyckelord :food recalls; product recalls; recall; product recall process; supply chain management; supply chain; food supply chain; product flows; product safety; food safety; food industry; food retailer; livsmedelsåterkallelser; produktåterkallelser; återkallelse; produktåterkallelse process; hantering av försörjningskedjan; försörjningskedja; livsmedelsförsörjningskedja; produktflöden; produktsäkerhet; livsmedelssäkerhet; livsmedelsindustrin; livsmedelsföretag ;

  Sammanfattning : The issue of food scandals originating from unsafe food has in recent years caught the attention of the public. Consequently, the number of food recalls has increased, and food retailers and food producers are getting questioned regarding their ability to provide consumers with safe food products. LÄS MER

 3. 3. Manufacturer and Omni-channel Retailers Last Mile Delivery in Sweden : A study on the last mile delivery settings of manufacturers and omni-channel retailers compared with the customer’s demand

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Logistik och verksamhetsledning

  Författare :Christoffer Jakobsson; Aein Nourparvar; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of the study is to explore manufacturer and omni-channel retailers last mile delivery in Sweden. Then to recognize the main customer demand and compare it with the last mile delivery setting of manufacturer and omni-channel retailers last mile delivery Method: To reach the purpose of the study, quantitative approach study and literature review have been conducted. LÄS MER

 4. 4. Beslutsprocesser och verkställande inom matvaruhandel i samband med covid-19 : En inblick av åtgärder i en av Sveriges största matvarubutiker

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Frida Pettersson; Josefin Wallin Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Executive measures; decision-making processes; covid-19  ; Verkställande åtgärder; beslutsprocesser; covid-19;

  Sammanfattning : I början av 2020 spreds sig coronaviruset globalt i hela världen och länder blev tvingade till att göra en omställning för att stoppa coronavirusets framfart. Resultatet av omställningarna sågs även i Sverige där Folkhälsomyndigheten införde rekommenderade restriktioner för den svenska befolkningen. LÄS MER

 5. 5. Swedish food habits for higher nutritional value and lower climate impact : food retail portfolio management

  Master-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Rebecca Johansson; Linn Torstensson; [2021]
  Nyckelord :greenhouse gas emissions; private label brand; sustainable diets; sustainable food consumption; sustainable nutrition;

  Sammanfattning : In order to tackle climate change and the increased prevalence of non-communicable diseases, a transformation of human diets is urgently needed. The food retailers can play an important role if integrating sustainability related aspects in their corporate portfolio decisions in order to influence the consumer to make more sustainable food choices. LÄS MER