Sökning: "Swedish right of public access"

Visar resultat 1 - 5 av 81 uppsatser innehållade orden Swedish right of public access.

 1. 1. Kom hit, här finns allemansrätten, här är naturen gratis

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Märta Eurenius; Moa Gustafsson; [2019-08-05]
  Nyckelord :Nature-based tourism; sustainable tourism; sustainable development; The right of public access; Allemansrätten; Swedish tourism industry;

  Sammanfattning : The nature-based tourism is becoming an important part of the Swedish tourism, but due to the concept, “the right of public access”, the development and the conditions of the nature-based tourism is different in Sweden compared to other countries. This research area is in need to be more explored and therefore, the purpose of this study is to examine how the swedish tourism industry work for a sustainable nature-based tourism with a specific focus on the right of public access. LÄS MER

 2. 2. Cash is [no longer] king: is an e-krona the answer? : - a de lege ferenda investigation of the Swedish Riksbank's issuing mandate and other legal callenges in relation to economic effects on the payment market

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Arnela Imamovic; [2019]
  Nyckelord :E-crown; e-crown project; central bank digital currency; money; cash; banknotes and coins; physical money; tangibles; currency; legal tender; the Swedish Riksbank Act; commercial bank money; digital money; the Swedish Riksbank; central bank; commercial bank; bank; banking law; law; jurisprudence; monetary policy; safe and efficient payment system; cash-provision; economy; the payment system; digitalization; development of society; fractional reserve banking; bank run; zero lower bound; E-krona; e-kronaprojekt; digital centralbankspeng; pengar; kontanter; sedlar och mynt; fysiska pengar; valuta; lagliga betalningsmedel; affärsbankspengar; digitala pengar; Riksbanken; centralbank; affärsbank; bank; bankrätt; juridik; Lag 1988:1385 om Sveriges riksbank; penningpolitik; säkert och effektivt betalningsväsende; kontantförsörjning; ekonomi; betalningssystemet; digitalisering; samhällsutveckling; fractional reserve banking; bankrusning; zero lower bound;

  Sammanfattning : For the past decades, the Swedish public’s payment habits have changed, where the majority of the public has abandoned the old way of making payments, using cash, and instead opted for more modern payment solutions, digital money. The difference between cash and digital money is that cash is physical and only issued by the Riksbank, whereas digital money is created by and stored on accounts at commercial banks. LÄS MER

 3. 3. Nationalismens återkomst : En kvalitativ undersökning om svenska myndigheters hantering av vit makt miljön

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Erika Olsson; Philippa Benson; [2019]
  Nyckelord :vit makt-miljön; nordiska motståndsrörelsen; offentlig förvaltning; offentligt rum; yttrandefrihet;

  Sammanfattning : Denna sociologiska uppsats syftar till att undersöka svenska myndigheters hantering av våldsbejakande högerextremistiska rörelser. Uppsatsens syfte är att förstå hur svenska myndigheter, i relation till det offentliga rummet, arbetar mot den högerextremistiska våldsbejakande vit makt-miljön och på så vis bidra till förståelse för olika myndigheters olika ansvar. LÄS MER

 4. 4. Implementing the Right to Access to Justice for Persons with PTSD in Swedish Asylum Proceedings

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Malin Rantzer; [2019]
  Nyckelord :public international law; human rights law; human rights; CRPD; Convention on the Rights of Persons with Disabilities; UNCRPD; PTSD; post-traumatic stress syndrome; trauma; access to justice; disability; disabilities; mental disabilities; procedural rights; procedural accommodations; Sweden; asylum; Law and Political Science;

  Sammanfattning : By combining a legal doctrinal study and an empirical interview study, this thesis examines the implementation of the right to access to justice under article 13 of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities for persons who due to post-traumatic stress syndrome have difficulties accounting for their stories in asylum proceedings. The starting point is that persons with PTSD likely will have more difficulties than others in presenting stories that will be viewed as credible, and that this could be mitigated through full implementation of article 13 of the CRPD. LÄS MER

 5. 5. Barns rätt till självbestämmande inom hälso- och sjukvård : – och i vilken utsträckning vårdnadshavare ska informeras

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Malin Selling; [2019]
  Nyckelord :barns självbestämmande; självbestämmande; hälso- och sjukvård; information till vårdnadshavare; barn och föräldrar i sjukvården; sekretess i sjukvården; Journalen via nätet; utlämningsrutin; direktåtkomst;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis was to examine children’s right to self-determination within healthcare and to which extent guardians should receive information. The Swedish Children and Parents Code Chapter 6 Section 11, the Public Access and Security Act Chapter 12 Section 3 and the Patient Act Chapter 3 Section 3 constitutes the core of the thesis. LÄS MER