Sökning: "Swedish soldiers"

Visar resultat 1 - 5 av 135 uppsatser innehållade orden Swedish soldiers.

 1. 1. Mångfald eller bortfall? : En kvalitativ studie om hur ras framställs i Försvarsmaktens reklamfilmer

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Linnéa Sundberg; Ellen Simón; [2021]
  Nyckelord :marketing; authority; military; race; power structure; diversity; representation; postcolonialism; MCDA; marknadskommunikation; myndighet; militär; ras; maktstrukturer; representation; mångfald; postkolonialism; MCDA;

  Sammanfattning : The purpose of this bachelor thesis is to study how race is represented in four of Försvarsmakten’s video commercials published between 2016 and 2020. Försvarsmakten is a Swedish authority that in recent years has focused on increasing gender and ethnic equality within the organization, which interests us to examine if and how their efforts are transformed in their marketing communication. LÄS MER

 2. 2. Cellens Mörker : En Studie Kring Straffarbetsfångar på Karlstad Länsfängelse mellan åren 1875-1885

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Filip Mattsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to study inmates of Karlstad County Prison between the years of 1875 and 1885. The study is focused on studying 50 inmates and formulating statistics based on their age, hometown, their place of employment and the funds they had on them at their release from their prison sentence and if they relapsed to crime. LÄS MER

 3. 3. DEN TUNNA FRÄMSTA LINJEN : Ger arméns markstridsförband sina minst erfarna yrkesofficerare förutsättningar för att lyckas och utvecklas?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Olof Holmberg; Johan Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Swedish Armed Forces; officer; specialist; other ranks; work situation; organization; skill acquisition; settings; officer academy; cadet college; military education; Swedish Defense University; Land Warfare Centre; Försvarsmakten; officer; specialistofficer; yrkesofficer; arbetssituation; organisation; kompetensutveckling; förutsättningar; officersutbildning; Officersprogrammet; Specialistofficersutbildningen; Försvarshögskolan; Markstridsskolan;

  Sammanfattning : Utvecklingen av yrkesofficersutbildningen, och de militära skolorna, är ständigt pågående för att möta Försvarsmaktens föränderliga behov. De senaste åren har förändringen skett i snabb takt och i stor omfattning. LÄS MER

 4. 4. Erfarenhetshantering i ett värnpliktssystem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Joel Björkman; [2020]
  Nyckelord :knowledge management; lessons learned; conscription; organizational learning; erfarenhetshantering; uppdragsutvärdering; värnplikt; organisatoriskt lärande;

  Sammanfattning : Det här arbetet har undersökt hur övergången till ett värnpliktssystem påverkar det organisatoriska lärandet. Syfte har varit att undersöka om den värnpliktiges erfarenheter, främst vad gäller tekniska system, omhändertas i övergången till ett värnpliktssystem. LÄS MER

 5. 5. Sleswig-Danmarks perla : En fallstudie om en svensk soldats minnen från dansk-tyska kriget 1864

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Daniel Winkler; [2020]
  Nyckelord :Bröder. Fosterland. Kärlek. Skandinavism. Nationalism.;

  Sammanfattning : Abstract: Schleswig the pearl of Denmark This essay analyzes the thoughts and  explores the experiences of a Swedish soldier during the Second Schleswig war and explores the views of Axel Edvard Wester a Swedish officer that was voluntarily recruited in the Danish army to fight against the Prussians and defend what he recognized as a part of Denmark, the region of Schleswig. His thoughts about the war and how he describes it will be a question to be answered as well as his motivation to participate in the war on Denmark’s side. LÄS MER