Sökning: "Swedish tax-office"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Swedish tax-office.

 1. 1. Trollkarlarna på Servicekontoren : En kvalitativ studie om Skatteverkets beslut att sluta lämna ut personbevis på servicekontoren från och med 15 maj 2017

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Olivia Jakobsson; [2020]
  Nyckelord :Street-level bureaucracy; Organization; Public documents; Swedish tax-office; Digitizing; Gräsrotsbyråkrati; Organisationssociologi; Personbevis; Skatteverket; Digitalisering;

  Sammanfattning : Since the 15th of May 2017 one of Sweden’s biggest authorities ‘’Skatteverket’’ (the Swedish authority of taxes) has decided to stop handing out one specific document on all local service offices around the country. The document, called ‘’personbevis’’, is however a public document that everyone must have access to and that cannot, according to law, be denied a person. LÄS MER

 2. 2. Behind the curtain

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Per-Erik Nyström; [2015-03-17]
  Nyckelord :E-service; E-government; Public Administrator; Process; Roles; Implementation;

  Sammanfattning : Public electronic services (e-services) have for a decade plus attracted both scholarly and political attention as the concept carries with it promises of heightened efficiency and an altered relationship between the governed and its government. Pivotal to the success of e-service implementation but often overlooked by academics, are the men and women responsible for its day-to-day maintenance - the public administrators. LÄS MER

 3. 3. Tryckerimomsmålen : En utredning av de skatterättsliga och civilrättsliga konsekvenserna ur rättssäkerhetsperspektiv

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Redovisning och Rättsvetenskap; Högskolan i Jönköping/IHH, Redovisning och Rättsvetenskap

  Författare :Emma Haglund; Anna Olsson; [2015]
  Nyckelord :Mervärdesskatt; tryckerimoms; följdändring; efterbeskattning; condictio indebiti; 36 § AvtL; förutsättningsläran; obehörig vinst; avtalstolkning;

  Sammanfattning : 2010 lämnade EU-domstolen ett förhandsavgörande i mål C-88/09 Graphic Procédé gällande huruvida vissa tryckeriprodukter ska anses utgöra varor eller tjänster enligt EU:s mervärdesskattedirektiv. Domen innebar för svensk lagstiftning att mervärdesskattesatsen för vissa tryckeriprodukter sänktes från 25 procent till 6 procent. LÄS MER

 4. 4. Effekterna av revisionspliktens avskaffande på skattefel : En studie ur Skatteverkets perspektiv

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik; Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik

  Författare :Therese Törnlund; Reihanna Hosseini; [2015]
  Nyckelord :abolition of audit requirement; tax audit; error; stakeholder theory; fiscal control.; Avskaffandet av revisionsplikt; Skatteverket; Skattefel; Intressentteori; Skattekontroll.;

  Sammanfattning : Avskaffandet av revisionsplikten för mindre aktiebolag trädde i kraft år 2010. Både positiva och negativa åsikter gällande denna lag har förekommit sedan avskaffandet trädde i kraft. En fördel är att mindre aktiebolag kan undgå kostnader för revisionsarvodet. LÄS MER

 5. 5. Skyddet mot barn- och tvångsäktenskap i Sverige ur ett civilrättsligt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :John Andric; [2014]
  Nyckelord :Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att ur ett civilrättsligt perspektiv undersöka hur de svenska civilrättsliga reglerna skyddar någon som riskerar att utsättas för barn- och tvångsäktenskap, samt olika myndigheters agerande och förhållningssätt när de möter någon som befinner sig i riskzonen för påtvingade äktenskap. En stor del av de äktenskap som ingås mot någons vilja berör parter som bor i olika länder. LÄS MER