Sökning: "Swedish textile art"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Swedish textile art.

 1. 1. WOMENʼS WOVEN WEB - Activating the Biographical Dictionary of Swedish Women through Social Network Narratives

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Alvarez Díaz María Guadalupe; [2020-11-23]
  Nyckelord :Social Network Analysis; SNA; mixed methodologies; lexikon; SKBL; IDN; Interactive Digital Narratives; kvinnor; kvinnorörelse; kvinnohistoria; kvinnliga studier; hemslöjd; textilkonst; mönsterritare; slöjdare; 1800-talet; 1900-talet; konstnärer; formgivning; kulturhistoria; pionjärer; entreprenörer; visualiseringar; socialt nätverk; kontakt; tekniska skolor; digital humaniora; lexicon; Swedish domestic handicraft; Swedish textile art; 19th Century; 20th Century; Swedish Technical schools; pioneers; entrepreneurs; network visualizations; female studies; digital humanities;

  Sammanfattning : When the Biographical Dictionary of Swedish Women (Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, SKBL), became freely available online, it opened the opportunity to examine and transform its text-based content in new ways. The purpose of this project is to apply and reflect on explorative visualizations of social networks as a method for presenting and analysing data from SKBL. LÄS MER

 2. 2. Men är det Konst? : En undersökning av möjligheterna att använda stiftelser för inköp av texila konstverk till Moderna Museets samling

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Klara Hagberg; [2016]
  Nyckelord :feministisk konstteori; Griselda Pollock; Carol Duncan; Roszika Parker; maskulina normer; hierarkier inom konsten; Moderna Museet; statliga museer; representation; textilkonst; hantverk; konstverk; samling; stiftelser; ändamålsbeskrivning;

  Sammanfattning : Against a background of feminist art theories arguing that the hierarchies in art as based on masculine norms, the present thesis examines the four foundations associated with the Swedish state museum of modern art Moderna Museet. The object descriptions are gone through with open coding, to see wether there are formulations in these that affect the possibility to utilize the foundations yield for purchasing textile art. LÄS MER

 3. 3. (S)examensarbete

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Textil

  Författare :Cecilia Pfaff; [2016]
  Nyckelord :art; textile art; knitting; crochet; sex; sexy; sexiness; Instagram; selfie; performance; sun chair; craftivism; Dolly Parton; body; feminism; #xxxjobb; #123sexy; konst; textilkonst; stickning; virkning; sex; sexig; sexighet; Instagram; selfie; performance; solstol; craftivism; Dolly Parton; kropp; feminism; #xxxjobb; #123sexy;

  Sammanfattning : Preface:Thank you to all the women in my life who have supported me through this process; to my mother, to my other mother (Susan), to Kara, to Jordan and, of course, to Dolly.Summary:(S)examensarbete is a journey through which I have questioned if knitting can be sexy. LÄS MER

 4. 4. Bildämnet som plattform för kritiskt tänkande : En studie av strategier för kritiskt tänkande och normkritiska förhållningssätt hos pedagoger i bildämnet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Elin Engström; [2016]
  Nyckelord :art education; critical thinking; norms; Bildpedagogik; kritiskt tänkande; normkritik; normer;

  Sammanfattning : This study researches questions concerning arts education and critical thinking. The study poses two questions. LÄS MER

 5. 5. Den nya svenska kroppen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

  Författare :Emmelina Borgkvist; [2011]
  Nyckelord :textildesign; design; konst; textil; kommunikation; gestaltning;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är en undersökning i kommunikation genom konst och design.Det är ett gränsöverskridande samarbetsprojekt vars syfte är att skapa en diskussion kring ett fortfarande tabubelagt ämne. LÄS MER