Sökning: "Swedish upper secondary school"

Visar resultat 1 - 5 av 650 uppsatser innehållade orden Swedish upper secondary school.

 1. 1. Hej Håkan! – en receptionsanalys av gymnasieelevers användning av litterära begrepp i en låttextanalys

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Elin Sundin; [2019-02-05]
  Nyckelord :Literaturreception; lyrikanalys; repertoar; literary transferkompetens; litterära begrepp; gymnasieskolan;

  Sammanfattning : This paper examines the use of literary terminology in upper secondary school. The study consists of 13 students letters written to Håkan Hellström where they analyze the rock lyrics of his song “Din tid kommer”. The lyrics chosen contain a variety of metaphors, symbols, themes and messages. LÄS MER

 2. 2. Den dolda kunskapen : En studie av läroböckers källmaterialuppgifters kunskapsförmedling och didaktiska relevans

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Julius Tordsson; [2019]
  Nyckelord :Läroböcker; arbetsuppgifter; historiskt källmaterial; didaktik; kunskapskategorisering; källor;

  Sammanfattning : The main aim of this thesis is to determine which type of knowledge is most prevalent in activities that are based on historical sources in two Swedish textbooks published for History 1b, aimed for upper secondary school students. This was achieved with the use of Ammert and Sharp’s (2016) matrix called “Knowledge types in textbook activities”, which categorizes the type of knowledge generated through textbook activities into four categories: Statement, Explanation, Reflection/analysis, and Emancipatory. LÄS MER

 3. 3. Is teaching GA and RP enough? : A study of Swedish upper secondary students’ attitudes towards varieties of English and their English education

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Elin Källstad; [2019]
  Nyckelord :English as a second language; English varieties; Sweden; upper secondary school; comprehension; attitudes; exposure;

  Sammanfattning : This study focuses on the teaching and learning of English as a second language and how different varieties of English are currently being used in education around the world and in Sweden. The purpose is to examine Swedish upper secondary students’ comprehension of different spoken varieties of English and their attitudes towards these varieties. LÄS MER

 4. 4. Peer and self-assessment in the upper-secondary school classroom in Sweden: enhancing EFL students’ language learning

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Manal Dahdouli; Carolina Balboa Álvarez; [2019]
  Nyckelord :Peer assessment; Self-assessment; EFL; Vygotsky; Language development; Sociocultural theory;

  Sammanfattning : This study examines the ways in which peer and self-assessment can work as a tool for developing EFL students’ language skills in the context of secondary education in Sweden. After giving a brief overview of the relevant research and terminology about those assessment methods, the authors analyse the possible benefits of peer and self-assessment in the English classrooms in Sweden. LÄS MER

 5. 5. Undervisningens likvärdighet i idrott och hälsa ur ett genusperspektiv.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Christoffer Jungbeck; [2019]
  Nyckelord :Genus; idrott och hälsa; Kön; Normer; Undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka huruvida undervisningen i idrott och hälsa på högstadiet möjliggör likvärdiga förutsättningar för pojkar och flickor att utvecklas och nå kunskapskraven. Undersökningens syfte grundar sig i det faktum att tidigare forskning bland annat pekar på att pojkarna verkar vara de som tar störst plats i idrottsundervisningen, har större möjlighet till inflytande på undervisningen, är mer positivt inställda till ämnet och därmed mer aktiva under lektionerna. LÄS MER