Sökning: "Swedishness"

Visar resultat 1 - 5 av 115 uppsatser innehållade ordet Swedishness.

 1. 1. Svarta kvinnor, vita rum: En studie om svarta kvinnliga studenters upplevelser inom svenska universitet och erfarenheter på arbetsmarknaden efter utbildningen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Sara Michael; [2020-08-06]
  Nyckelord :academia; students; whiteness; intersectionality; blackness; tokenism; Sara Ahmed; feminist killjoy; strategy; Swedishness;

  Sammanfattning : This qualitative interview study explores and analyzes how five black female students in Sweden experience their time at university and how the academic rooms are oriented towards whiteness. The study also depicts their following experiences in the labor market after graduating. LÄS MER

 2. 2. Swedish Belief and Swedish Tradition : The Role of Religion in Sweden Democrat Nationalism

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Tomas Stenbäck; [2020]
  Nyckelord :Nation; Nationalism; Radical nationalism; Populism; Populist radical right; PRR; Right-wing populism; Politics; Legitimization; Legitimation; Belief; Tradition; Culture; Religion; Christianity; Church; Evangelical-Lutheranism; Lutheranism; Lutheran; The Church of Sweden; People; The people; Peoples; Folk; The folk; Swedes; Swedish; Swedishness; Sweden; Identity; Identification; Purity; Cultural purity; Neo-racism; New racism; Culture racism; Cultural racism; Political strategy; The Sweden Democrats; Nation; Nationalism; Radikalnationalism; Radikal nationalism; Populism; Högerpopulism; Politik; Legitimering; Tro; Tradition; Kultur; Religion; Kristendom; Kyrkan; Evangelisk- Luthersk; Luthersk; Lutherdom; Svenska kyrkan; Folk; Folket; Svenskar; Svensk; Svenskhet; Sverige; Identitet; Identifikation; Renhet; Kulturell renhet; Nyrasism; Ny rasism; Kulturrasism; Kulturell rasism; Politisk strategi; Sverigedemokraterna;

  Sammanfattning : In the context of Western, European, Nordic, and Swedish radical nationalism, this study is an analysis of the various ways the political party the Sweden Democrats talks about religion; primarily about Swedish Evangelical-Lutheran Christianity and the Church of Sweden.   The study investigates the party expressions on religion and nationalism, using theoretical models of interpretation, constructed for this specific purpose, out of hermeneutic methodology. LÄS MER

 3. 3. Hedersrelaterat våld och förtryck : Multidimensionell utsatthet och kulturell stereotypifiering

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Mona Nadr Ali; Diwan Salwan; [2020]
  Nyckelord :Honour; violence; oppression; culture; religion; stereotyping; Heder; våld; förtryck; kultur; religion; stereotypifiering;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to highlight discourses that appear in professionals’ descriptions of various aspects of honor-related violence and oppression. The study is based on seven qualitative semi-structured interviews with professionals who are in contact or have been in contact with the phenomenon within the social services. LÄS MER

 4. 4. "De ska jagas till världens ände": En postkolonial studie om mediebevakningen efter ett mord i Malmö

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

  Författare :Karla Tijero; [2020]
  Nyckelord :post-colonialism; othering; racialization; body politics; politics of emotions; Social Sciences;

  Sammanfattning : This paper explores the news media discourse that followed after the fatal shooting of Karolin Hakim in Malmö August 2019. Her death was in the early stages connected to gang-related violence and received significant media coverage. This discourse analysis examines news articles from the initial news reporting, and throughout the rest of 2019. LÄS MER

 5. 5. Kampen om kanon : En diskursanalys av kanondebatten i svensk press 2010-2020

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/HLK, Skolnära forskning

  Författare :Carl Stacke; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna undersökning analyserar de framträdande problemformuleringar, frågor och perspektiv som präglat kanondebatten i svensk press 2010–2020. Syftet är att förstå hur dessa kommit till uttryck samt relatera dem till svenskämnet med särskilt fokus på den litteratursyn som möter i ämnet i läroplanen för gymnasiet, Gy-11. LÄS MER