Sökning: "Sweedsk-Finlân"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Sweedsk-Finlân.

  1. 1. Stora författare från periferin : En jämförande studie mellan minoritetslitteratur från Friesland och Svenskfinland, med romanerna de fûke (1966) och Där vi en gång gått (2006) som utgångspunkt

    Master-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

    Författare :Oetze Theodoor Deelstra; [2016]
    Nyckelord :minority literature; minor literature; the Netherlands; Friesland; Frisian; Finland; Finland-Swedish; Swedish-speaking part of Finland; Rink van der Velde; Kjell Westö.; minderheden; minderhedeliteratuer; lytsere literatuer; Nederlân; Fryslân; Frysk; Finlân; Sweedsk-Finlân; Finlânsweedsk; Rink van der Velde; Kjell Westö.;

    Sammanfattning : This master’s thesis considers the differences between the minority literature from Friesland, a province in the northwest of the Netherlands, and that of the Swedish-speaking part of Finland. The author of this paper tries to draw attention to the literatures of those minorities, which often are not well-known outside their own regions. LÄS MER