Sökning: "Swimming"

Visar resultat 1 - 5 av 180 uppsatser innehållade ordet Swimming.

 1. 1. Resisted Sprint Training in Swimming : A Quasi-Experimental Study on Swedish National Level Swimmers

  Master-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Antonio Lutula; [2019]
  Nyckelord :swimming; sprint swimming; resisted sprint training; resisted swimming; anaerobic power; swim power; swim bench; 1080 sprint; 1080 motion; force velocity; biomechanics;

  Sammanfattning : Aim The aim of this study was to ascertain the effect of resisted sprint training in swimming on maximal swimming velocity and performance characteristics. The aim was also to examine how maximal swimming velocity is related to maximal swim power and maximal dry-land power. LÄS MER

 2. 2. Animation of humanoid characters using reinforcement learning

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Erik Lindström; [2019]
  Nyckelord :Reinforcement Learning; Animation; Procedural Animation; Simulated Swimming;

  Sammanfattning : Procedural animations are still in its infancy, and one of the techniques to create such is using Reinforcement Learning. In this project, swimming animations are created using UnityML version 0.6 with their Reinforcement Learning training agents, using the policy PPO, created by OpenAI. LÄS MER

 3. 3. Fysisk aktivitet vid bipolär sjukdom

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Aleksandra Vujic; Nicole Freij; [2019]
  Nyckelord :Bipolar disorder; exercise; physical activity; physical exercise; Bipolär sjukdom; fysisk aktivitet; motion;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förekomsten av bipolär sjukdom uppskattas vara upp till 1,5 % av världens befolkning. Denna population drabbas i stor utsträckning av välfärdssjukdomar som metabolt syndrom, diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. LÄS MER

 4. 4. Utveckling av ett närvarorapporteringssystem

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Alexander Krantz; Rickard Cruz; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Medley Holding AB conducts work to streamline the use of their swimming pools. To do this, data about how many are attending at each activity in the swimming pools is collected. LÄS MER

 5. 5. "Om man bara kunde få in den utopin i ett omklädningsrum" : En studie om upplevelsen av kroppsnormativitet i badhus

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Kajsa Morén; [2019]
  Nyckelord :Bodynormativity; public swimming pool; accessibility; power; dressing rooms; Kroppsnormativitet; badhus; tillgänglighet; makt; omklädningsrum;

  Sammanfattning : Who is welcome in the public swimming pool? What makes different spaces and rooms more comfortable and accessible than others? The empirical material of this study is built on four interviews with people who have a non-normative body. Their experiences and emotions concerning the public swimming pool are studied through an intersectional and phenomenological perspective. LÄS MER