Sökning: "Sydafrikas Stora Chans"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sydafrikas Stora Chans.

  1. 1. Sydafrikas Stora Chans

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

    Författare :Ina Lundström; Niklas Zachrisson; [2013-04-12]
    Nyckelord :Sydafrikas Stora Chans;

    Sammanfattning : Syftet med vår undersökning är att se hur Sydafrika ska försöka sprida ett positivt budskap om landet i samband med fotbolls-VM nästa år genom Media Club South Africa.com. Delsyftet är att undersöka hur svenska journalister och redaktörer ser på rapporteringen från Sydafrika i samband med fotbolls-VM nästa år.. LÄS MER