Sökning: "Sydamerika"

Visar resultat 1 - 5 av 75 uppsatser innehållade ordet Sydamerika.

 1. 1. Rainwater Infiltration Model of the Chocaya Basin using Hydrus-1D

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Teknisk geologi; Lunds universitet/Väg- och vattenbyggnad (CI)

  Författare :Alexander Bergman; Mire Persmark; [2020]
  Nyckelord :Rainwater Infiltration; Alluvial Plain; Chocaya Basin; Hydraulic Conductivity; Double Ring Infiltrometer DRI ; Hydrus-1D; Electrical Resistivity Tomography ERT ; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The objective of this study was to assess the rainwater infiltration process in the unsaturated zone in an alluvial plain. Particularly, this study is focused on the Chocaya basin in central Bolivia. LÄS MER

 2. 2. En sammanhållen stad eller var grupp för sig? : En studie kring hur gated communities kan påverka en socialt hållbar bostads- och samhällsutveckling

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Sandra Sälg; [2020]
  Nyckelord :Gated communities; social hållbarhet; boendesegregation;

  Sammanfattning : Att sträva efter en hållbar samhällsutveckling sett till ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter är en målsättning som ges stor tonvikt inom svensk politik och planering. Den påtagliga boendesegregationen som präglar det svenska samhället utgör dock ett problem i arbetet för att nå den sociala hållbarheten, vilket inte minst tydliggörs genom att det varit en fråga på den politiska agendan sedan 1970-talet. LÄS MER

 3. 3. Vitalisering med biokol i urbana växtbäddar : befintliga tekniker på marknaden som kan implementeras

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Björn Skålberg; Jacob Stenlund; [2020]
  Nyckelord :biokol; biochar; växtbädd; pyrolys; jordförbättring; vitalisering;

  Sammanfattning : Biokol är en produkt med högt kolinnehåll. Upptäckten av biokol “Terra preta” kommer från Sydamerika där biokol var en restprodukt som visade sig ha mycket positiva effekter på växtligheten. LÄS MER

 4. 4. Äldre personers och anhörigas upplevelser av besök på akutmottagningar: en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Suaado Abdalle Hussein; Melissa Silva Moreira; [2020]
  Nyckelord :Emergency department; experiences; literature review; older people; person-centred care; relatives.; Akutmottagning; anhöriga; litteraturöversikt; personcentrerad vård; upplevelser; äldre.;

  Sammanfattning : Bakgrund.  Äldre personer utgör för närvarande den största patientgruppen som besöker akutmottagningar världen över och har ofta med sig vårdare eller anhöriga. Den åldrande andelen av befolkningen ökar vilket leder till en större belastning på hälso- och sjukvården. LÄS MER

 5. 5. Bortsättning av skotningsavstånd på ett svenskt skogsbolag : en granskning av hur väl metodstandarden för bortsättningsarbetet följts

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Niklas Wessmark; [2019]
  Nyckelord :learning organizations; management; standardization; timber extraction; quality; quality assurance; quality management;

  Sammanfattning : Skogsindustrin, är en av hörnstenarna inom svensk ekonomi och kan visa upp en historisk lönsamhet, utsätts för en allt hårdare global konkurrens, inte minst från Asien och Sydamerika där många nyetableringar skett de senaste åren men även från andra branscher som erbjuder substitut baserade på andra råvaror. För att möta den hårdnande globala konkurrensen måste skogsindustrin säkerställa en kostnadseffektiv och uthållig leverans av skoglig råvara. LÄS MER