Sökning: "Sydkraft Försäljning AB"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sydkraft Försäljning AB.

 1. 1. Sarbanes Oxley Act - en tvingande förändring

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Institutionen för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Institutionen för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Institutionen för ekonomi

  Författare :Cathrine Hobler; Henrik Holmqvist; Anna Paulsson; [2005]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sarbanes Oxley Act (SOA) är en amerikansk lag som även påverkar svenska företag. Lagen är tillämplig på samtliga amerikanska och icke-amerikanska företag som är noterade på någon amerikansk börs. LÄS MER

 2. 2. Organisationsstruktur och ekonomistyrning i samverkan - en fallstudie av Sydkraft Försäljning AB

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofie Hansson; Ebba Grauers; Fredrika Ahlström; [2003]
  Nyckelord :Sydkraft Försäljning AB; Matrisorganisation; Ekonomistyrning; Organisationsstruktur; Ansvarsfördelning; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet är att beskriva och analysera ekonomistyrningen i ett stort försäljningsinriktat företag som nyligen organiserats enligt matrisstruktur. Metod: Det teoretiska avsnittet beskriver relevanta teorier kring ekonomisk styrning och organisationsstruktur. LÄS MER