Sökning: "Sylvia Larsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sylvia Larsson.

  1. 1. Motiv till och utvärderingskriterier för fusioner och förvärv

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen; Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

    Författare :Sylvia Larsson; Charlotte Wallenberg; [2002]
    Nyckelord :Business studies; fusion; förvärv; motiv; utvärdering; Företagsekonomi;

    Sammanfattning : Runt det senaste sekelskiftet uppstod en stor våg av fusioner och förvärv, trots det faktum att få resulterar i vinst. Mot bakgrund av detta är det intressant att undersöka vilka motiv som anges till fusioner. LÄS MER