Sökning: "Symbolic interaktionism"

Visar resultat 1 - 5 av 153 uppsatser innehållade orden Symbolic interaktionism.

 1. 1. The Future of Office Space - Post the Covid-19 Pandemic : How Will the Current Pandemic Change Trends for Office Space? A Study Based on the Principal Actors Within the Industry

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Jasmin David; [2021]
  Nyckelord :Office; office space; trends; demand; Covid-19; pandemic; Kontor; kontorsyta; trender; efterfrågan; Covid-19; pandemi;

  Sammanfattning : During the last year and a half, the current Covid-19 pandemic has changed many aspects ofour lives, and while we cannot yet for sure say what changes are here to stay, we do knowthat we might expect a new everyday-normal. This study aims to investigate the future ofoffice space and whether we can expect a change in demand for the required space needed,and in addition, discover what trends are on the rise. LÄS MER

 2. 2. Ett känslofyllt uppdrag : En kvalitativ studie om familjehemsmammors syn på sin roll och de känslor som uppkommer i uppdraget

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Emily Mclellan; Annie Skagerstam; [2021]
  Nyckelord :Foster care; foster mother; emotions; binding relationship; roles; Familjehem; familjehemsmamma; känslor; bindningsrelation; roller;

  Sammanfattning : Att vara familjehem är ett uppdrag som kan innebära både positiva och negativa händelser i vardagen som kan skapa olika känslor hos familjehemsmammorna. I tidigare forskning har obetydligt fokus lagts på kvinnans upplevelser som familjehemsmamma. LÄS MER

 3. 3. Soldat eller kvinnlig soldat?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Frida Hultsten; Amanda Rondin; [2021]
  Nyckelord :genus; Försvarsmakten; intrycksstyrning; symbolisk interaktionism; kön; organisation; strategisk kommunikation; könsneutralitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka kvinnors upplevelse inom organisationen Försvarsmakten som aktivt arbetar med en förändring för jämställdhet såväl internt som externt. Studien avser därför skapa kunskap om identitetsskapande för kvinnor i en mansdominerad kontext och hur den symboliska interaktionen påverkar processen. LÄS MER

 4. 4. ”Jag kan inte uttrycka mig som jag vill” : En studie om unga kvinnliga immigranters upplevelser av tillhörighet/utanförskap i relation till språkanvändning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Gisele Ngabo; Martha Tzegai; [2021]
  Nyckelord :Acculturation; female immigrants; language; belonging and exclusion; Ackulturation; kvinnliga immigranter; språk; tillhörighet och utanförskap;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att skapa en förståelse för hur unga kvinnliga immigranter i Sverige upplever tillhörighet och/eller utanförskap vid användning av olika språk inom familj, bland vänner på arbetsplatsen och/eller i skolan. Studien bygger även på huruvida unga kvinnliga immigranters sätt att använda svenska språket, sitt modersmål samt andra språk kan kopplas till olika typer av ackulturationsstrategier. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskornas förutsättningar att arbeta med våld i nära relationer : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Israa Musawi; Alba Rushiti; [2021]
  Nyckelord :knowledge; violence in close relationships; nurse; organization; education; kunskap; våld i nära relationer; sjuksköterska; organisation; utbildning;

  Sammanfattning : Mäns våld mot kvinnor i nära relationer är ett växande problem. Närmare en femtedel av övergreppsfall som rapporterades 2019 inträffade i nära relationer. Syftet med följande studie är att utforska och illustrera barriärer som kan uppstå i mötet mellan sjuksköterskan och den utsatta kvinnan. LÄS MER