Sökning: "Symbolperspektivet"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet Symbolperspektivet.

 1. 1. En organisatorisk förändring för att uppnå effektivitet eller legitimitet? : En kvalitativ studie på en av Sveriges Storbanker

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Muna Idris Nuru; Linnea Sjöbrink; [2018]
  Nyckelord :Organizational change; Total Quality Management; administrative reforms; institutional theory; symbol perspective; tool perspective; Organisatorisk förändring; Total Quality Management; administrativa reformer; institutionell teori; symbolperspektivet; verktygsperspektivet;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Studien undersöker en organisatorisk förändring i en av Sveriges storbanker. Organisatoriska förändringar kan förklaras utifrån olika teorier. Författarna undersöker avsikten och tolkningen bakom en organisatorisk förändring utifrån Røviks två perspektiv, verktyg- och symbolperspektivet. LÄS MER

 2. 2. Kvalitet i bemanningsbranschen : En kvalitativ fallstudie om ISO-kvalitetsstandarder i bemanningsföretag

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Maria Roumeliotis; Patrik Persson; [2018]
  Nyckelord :Quality; legit imacy; customer satisfaction; ISO; TQM; quality assurance systems; quality management; quality standards; kvalitet; legitimitet; kundnöjdhet; ISO; TQM; kvalitetssäkringssystem; kvalitetsledning; kvalitetsstandard;

  Sammanfattning : Background: Due to increased demands that staffing companies should be quality certified according to ISO, the concept of quality has gotten a whole new meaning. This has resulted in customer satisfaction being the primary focus in the staffing industry. LÄS MER

 3. 3. Organisationer i förändring : Den praktiska implementeringen av en organisationsreform

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Philip Bogg; Oscar Hågestam; [2015]
  Nyckelord :Förändringsarbete; företagsreform; implementeringsprocess.;

  Sammanfattning : Charles Darwin beskrev i sin bok “om arternas uppkomst” att den som kan anpassa sig och utvecklas allt eftersom ett sådant behov uppstår, kommer att frodas. Detta påstående går av olika anledningar att tolkas utifrån ett organisatoriskt perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Valfrihetssystem i Lunds kommun - Ur ett organisationsteoretiskt perspektiv

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Matilda Liljeberg; Annie Jonson; [2012]
  Nyckelord :valfrihetssystem; vård- och omsorgsverksamhet; verktygsperspektivet; symbolperspektivet; Lunds kommun; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Trots att det är frivilligt för kommuner att införa valfrihetssystem inom vård- och omsorgsverksamhet är det i dag ca 170 av de svenska kommunerna som infört systemen. Den här uppsatsen behandlar valfrihetssystem inom hemvården i Lunds kommun. LÄS MER

 5. 5. ”Retsinafilm” – om grekisk film från ”den gyllene eran”: Vad svenskar tolkar in i musikscener ur grekisk film

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Michael Sideridis; [2009]
  Nyckelord :Greek films; Greek soundtracks; grekisk film; grekisk filmmusik; Performing Arts;

  Sammanfattning : Title:”Retsina film” – Greek film from ”the golden era” The aim of this essay is to examine how Swedes interpret musical scenes in Greek films of ”the golden era”. Greek film had its prime during ”the golden era”, approximately 1950-1970. LÄS MER