Sökning: "Symptom Cause"

Visar resultat 1 - 5 av 188 uppsatser innehållade orden Symptom Cause.

 1. 1. Rådgivning om egenvård till migranter med hjärtsvikt: en kvalitativ studie om sjuksköterskors erfarenheter

  Magister-uppsats,

  Författare :Grazyna Szkinc-Olsson; Madeleine Al Liddawi; [2021-05-21]
  Nyckelord :Rådgivning; Egenvård; Migranter; Hjärtsvikt; Sjuksköterskors erfarenheter;

  Sammanfattning : Background: The number of migrants has increased rapidly in recent decades both in Sweden and other countries. The migrants' experiences of living with heart failure mean difficulties to manage and understand the disease related to language barriers as well as different cultural and religious views. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors upplevelser av symtom samt erfarenheter och agerande vid hjärtinfarkt – En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd; Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Niklas Katrin Nydelius; Sara Lindberg; [2021]
  Nyckelord :Literature review; Myocardial infarction; Person-centred care; Symptoms; Women; Hjärtinfarkt; Kvinna; Litteraturöversikt; Personcentrerad vård; Symtom;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärt- och kärlsjukdom är den vanligaste dödsorsaken för både mänoch kvinnor i Sverige. Tidigare forskning visar att det kan vara en skillnad isymtombild mellan män och kvinnor vid hjärtinfarkt. Hälso- och sjukvården skavara jämlik. Trots detta kan det finnas skillnad avseende vårdens utformning ur ettgenusperspektiv. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter av att bemöta frågor om dödshjälp från patienter i palliativ vård : en kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå

  Författare :Emma Lumbojev Brissman; Annika Strandberg; [2021]
  Nyckelord :assisted dying; ethical; euthanasia; nurse; palliative care; assisterat döende; eutanasi; dödshjälp; etik; palliativ vård; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Dödshjälp och assisterat döende är tillåtna i flera länder men inte i andra. Sverige är ett av de länder där både eutanasi och assisterat döende är förbjudna. LÄS MER

 4. 4. Hälta hos svenska slaktgrisar : patologiska förändringar och behandling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Johanna Gripsborn; [2021]
  Nyckelord :hälta; gris; slaktgris; behandling; antibiotika; NSAID;

  Sammanfattning : Hälta är ett vanligt problem inom grisproduktionen med konsekvenser för både djurvälfärd och ekonomi. Definitionen av hälta är en avvikelse i det normala rörelsemönstret, vilken ofta är associerad med smärta. LÄS MER

 5. 5. Viktiga sjukdomar på spenat i Sverige

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

  Författare :Knut Holmberg Andersson; [2021]
  Nyckelord :spenat; spenatbladmögel; bladfläckar på spenat; rotröta på spenat; växt patogen; hortikultur;

  Sammanfattning : Det finns flera sjukdomar som påverkar spenat (Spinacia oleracea). Sjukdomarna sänker skörden och försämras kvaliteten av produkten. Dessutom vill konsumenter inte ha angripna plantor som inte ser bra ut. I Sverige är den allvarligaste sjukdomen spenatbladmögel, orsa-kat av Peronospora effuosa f. LÄS MER