Sökning: "Symtomskattning"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade ordet Symtomskattning.

 1. 1. Patienters upplevelser av symtomskattning med hjälp av patientrapporterade utfallsmått inom palliativ vård : En litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Christina Thuresson; Sanna Sandberg; [2022]
  Nyckelord :Symtomskattning; PROM; Palliativ vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård handlar om att främja livskvalitet och lindra lidande. Symtomlindring är en av de fyra hörnstenarna i palliativ vård. Genom att skatta patienternas symtom kan de upptäckas och lindras tidigare. Symtomskattning kan ske genom antingen proxy eller PROM skattning. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelser av att använda patientrapporterade utfallsmått inom palliativ vård : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Ebba Fager; Maria Modig; [2022]
  Nyckelord :Patientrapporterade utfallsmått; Sjuksköterska; Palliativ vård; Symtomskattning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård syftar till att främja livskvalitén för patienter och närstående som lever med en obotlig sjukdom. Den bygger på ett förhållningssätt där människan ses som en helhet vars existentiella, psykiska, fysiska och sociala behov bör tillgodoses. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors upplevelser av att använda patientrapporterade utfallsmått inom palliativ vård : En litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Ebba Fager; Maria Modig; [2022]
  Nyckelord :Patientrapporterade utfallsmått; Sjuksköterska; Palliativ vård; Symtomskattning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård syftar till att främja livskvalitén för patienter och närstående som lever med en obotlig sjukdom. Den bygger på ett förhållningssätt där människan ses som en helhet vars existentiella, psykiska, fysiska och sociala behov bör tillgodoses. LÄS MER

 4. 4. Symtomskattning hos patienter med demenssjukdom i livets slut : en litteraturstudie som beskriver vårdpersonalens erfarenheter

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Maria Mäkilä; Erika Westerling; [2022]
  Nyckelord :Palliativ vård; Livets slut; Demens; Symtomskattning;

  Sammanfattning : Bakgrund: I takt med att livslängden i Sverige stiger, ökar andelen människor med palliativa vårdbehov, det vill säga den vård som ges i syfte att främja livskvalitet när en sjukdom inte längre är botbar. Personer med demenssjukdom är kognitivt påverkade vilket kan medföra utmaningar eller till och med svårigheter när det kommer till vårdpersonalens bedömning och behandling av besvärande symtom. LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelser av symtomskattning med hjälp av patientrapporterade utfallsmått inom palliativ vård : en litteraturstudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Christina Thuresson; Sanna Sandberg; [2022]
  Nyckelord :Symtomskattning; PROM; Palliativ vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård handlar om att främja livskvalitet och lindra lidande. Symtomlindring är en av de fyra hörnstenarna i palliativ vård. Genom att skatta patienternas symtom kan de upptäckas och lindras tidigare. Symtomskattning kan ske genom antingen proxy eller PROM skattning. LÄS MER