Sökning: "Synd"

Visar resultat 1 - 5 av 87 uppsatser innehållade ordet Synd.

 1. 1. Icke med tvånget att böja sig, utan med friheten att brottas : Skildringen av kvinnors sexuella och emotionella frigörelse i skönlitteratur av Victoria Benedictsson, Anne Charlotte Leffler, Amanda Kerfstedt och Mathilda Malling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Sofie Jansson; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur kvinnors sexuella och emotionella frigörelse skildras i skönlitteratur från det moderna genombrottets 1880-tal. Materialet som ligger till grund för uppsatsen är Victoria Benedictssons roman Pengar (1885), Anne Charlotte Lefflers drama Sanna kvinnor (1883), Amanda Kerfstedts novell ”Synd” (1881) och Mathilda Mallings novell ”Pyrrhussegrar” (1886). LÄS MER

 2. 2. "Du som hör de botfärdigas suckar"

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap; Lunds universitet/Humanistiska och teologiska fakulteterna

  Författare :Tobias Salo; [2023]
  Nyckelord :liturgisk teologi; litanian; befrielseteologi; Skandinavisk skapelseteologi; skapelse; strukturell synd; individuell synd; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : I have examined a text known as the litany. The term litany is, within the scope of my essay, the collective name for the text which is also known by other names such as Psalm 700:1, intercessory prayer 8 and Litany - shorter form in the liturgical context of the Church of Sweden. LÄS MER

 3. 3. Sambo - med Gud? : en kvalitativ undersökning om svenska pingstpastorers syn på samboskap

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Niclas Severinsson; [2022]
  Nyckelord :Pingströrelsen; Pingst; samboskap; sambo; sekularisering; församling;

  Sammanfattning : I denna undersökning utförs en kvalitativ studie baserad på strukturerade intervjuer av pingstpastorer via e-post. Syftet är att undersöka vad dagens pingstpastorer anser om samboskap i förhållande till den kristna tron och församlingen och vad som påverkar deras inställning. LÄS MER

 4. 4. ”jag tycker det är bra att man har lite koll på vad man anställer för några men ur klienternas synvinkel så är det ju lite synd, alla har ju rätt o byta liv”

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Tilda Polits; Ellen Christensen; [2022]
  Nyckelord :Belastningsregister; normer; stigma; kriminellt förflutet; sanktioner; Social Sciences;

  Sammanfattning : The following paper illuminates the difficulties that people with criminal background may experience in the process of labour market (re)integration. While employment for offenders released from prison is important to avoid former criminal lifestyle, previous literature shows that offenders released from prison face various difficulties to secure a job. LÄS MER

 5. 5. "Jag tycker synd om dom som inte bor i Bullerbyn" : En diskursanalys om etnisk mångfald i förskolors barnlitteraturutbud

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Ida Söderman; Emma Front; [2022]
  Nyckelord :Children’s literature. Discourse analysis. Ethnic diversity. Multiculturalism. Pre-school.; Barnlitteratur. Diskursanalys. Etnisk mångfald. Förskola. Mångkultur.;

  Sammanfattning : Alla barn ska ha rätt till att främja sin förståelse av sin egen och andras kulturer, enligt Barnkonventionen (UNICEF Sverige, 2018). Studiens syfte är att synliggöra vilken mångkulturell barnlitteratur som finns tillgänglig för de äldre barnen i förskolornas verksamhet, genom att presentera vilka diskurser som framträder i de böckerna som finns tillgängliga i förskolornas bokhyllor. LÄS MER