Sökning: "Synergy"

Visar resultat 1 - 5 av 351 uppsatser innehållade ordet Synergy.

 1. 1. Implementation of a Deep Learning Inference Accelerator on the FPGA.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Shenbagaraman Ramakrishnan; [2020]
  Nyckelord :Artificial Intelligence; Machine Learning; Deep Learning; Neural Networks; Deep Learning Accelerators; NVDLA; FPGA; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Today, Artificial Intelligence is one of the most important technologies, ubiquitous in our daily lives. Deep Neural Networks (DNN's) have come up as state of art for various machine intelligence applications such as object detection, image classification, face recognition and performs myriad of activities with exceptional prediction accuracy. LÄS MER

 2. 2. Energy Savings Potential in Dual Smart Grid Solutions : Are there synergy effects to be found using a dual smart grid system for heat and electricity?

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Matteo Giordano; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Smart cities and eco-districts will shape a new city landscape in the upcoming years, making renewables the only source of energy. They have the potential to cut greenhouse gas emissions up to 99 %, reaching the ambitious energy and sustainability goals set by Europe and the rest of the world. LÄS MER

 3. 3. Synergier och målkonflikter i klimatarbetet inom anläggningsprojekt : En intervjustudie kring nya tunnelbanan

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Frida Linnerborg; [2020]
  Nyckelord :Climate impact mitigation strategies; infrastructure; construction processes; drivers and barriers; climate impact mitigation measures; Klimatarbete; infrastruktur; byggprocessens klimatpåverkan; drivkrafter och hinder; åtgärder för minskad klimatpåverkan;

  Sammanfattning : Tunnelbana är ett transportsätt med mycket låg klimatpåverkan i driftsfasen. I konstruktionsfasen däremot orsakar tunnelbanan, precis som andra bygg- och anläggningsprojekt, stora växthusgasutsläpp. LÄS MER

 4. 4. Assessment of Urban Sprawl in Mowe/Ibafo Axis of Ogun State using GIS Capabilities

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Haruna Jimoh; [2020]
  Nyckelord :GIS; Urban sprawl; expansion; assessment; Shannon’s entropy; Mowe Ibafo; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Urban Sprawl is one of the challenges to urban development in many nations. Different aspects of the phenomenon have been researched with a view to providing solutions to myriad of ills attributed to it. For any meaningful intervention, however, assessment of development to ascertain sprawl is essential. LÄS MER

 5. 5. Effektiv vattenanvändning i hushåll : Principer, tillvägagångssätt och verktyg för kommuner

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell miljöteknik

  Författare :Maja Andersson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I Sverige har vattenresurserna länge varit rikliga och vattenanvändningen i hushåll länge inte haft någon annan begränsning än sunt förnuft. Temporärt har vattenbrist i områden runt om i landet på senare år förordat bevattningsförbud och insatser för att begränsa uttaget från allt fattigare vattenkällor. LÄS MER