Sökning: "Synkron kommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Synkron kommunikation.

 1. 1. Distribuerad förstärkt verklighet för att stödja kommunikation mellan arkitekt och beställare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Raafat Hussamadin; [2018]
  Nyckelord :Augmented reality; game engine; distributed communication; network synchronization; Förstärkt verklighet; spelmotor; distribuerad kommunikation; nätverkssynkronisering;

  Sammanfattning : Collaborative design inträffar när flera aktörer samarbetar för ett gemensamt mål eller intresse som inte kan åstadkommas ensamt. Collaborative design sker antingen i ett co-located möte ”ansikte mot ansikte” eller distribuerat möte ”distansmöte”. LÄS MER

 2. 2. Ethernetbaserad fältbusskommunikation inom processindustrin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Elektronik

  Författare :Mikael Strid; [2017]
  Nyckelord :Fältbussar; Industriellt ethernet; Profinet; Styrsystem; Nätverk;

  Sammanfattning : Inom processindustrin får fältbussar en allt viktigare funktion. Moderna distribuerade styrsystem kopplas ihop med avancerade ändnoder såsom smarta ställverk och frekvensomriktare, som i många fall har egna inbyggda styrsystem. Detta ställer höga krav på säker och tillförlitlig datakommunikation inom en processindustri. LÄS MER

 3. 3. Nyanserna i en emoticons leende : En kvantitativ innehållsanalys av språkegenskaper i chattforumet Facebook Messenger

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Linnea Rönn; [2017]
  Nyckelord :computer-mediated communication; CMC; asynkron chatt; synkron chatt; instant messaging; chattspråk; emoticon; onomatopoetiska uttryck; formellt skriftspråk; talspråk; Facebook Messenger; interaktionsmedier; verksamhetsramar;

  Sammanfattning : Jag undersöker chattmeddelandet i forumet Facebook Messenger för att se om jag kan finna mönster i de språkliga egenskaper som återfinns. Jag undersöker om egenskaperna innehar mest talspråkliga eller mest skriftspråkliga egenskaper, alternativt om egenskaperna kan anses vara unika för internetchatt. LÄS MER

 4. 4. Aktivitetsbaserat kontor – Vad händer med kommunikationen? En studie av kommunikation på aktivitetsbaserade arbetsplatser ur kommunikatörens perspektiv

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Tanja Greter; [2015-06-10]
  Nyckelord :kommunikation; möbler och inredning som kommunikation;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte var att undersöka hur kommunikatörer upplever att internkommunikationen på aktivitetsbaserade arbetsplatser fungerar. Fokus för den här studien var att belysa kommunikatörens roll och syn på kommunikation på aktivitetsbaserade arbetsplatser. LÄS MER

 5. 5. Den virtuella projektledaren och teamet : Hur skapas teamkänsla på distans?

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Maria Hanson; Emilia Söderström; [2015]
  Nyckelord :project management; virtual team; virtual project; team cohesiveness; team spirit; projektledning; virtuella grupper; virtuella projekt; teamkänsla;

  Sammanfattning : Informationsteknologins utveckling under de senaste decennierna har möjliggjort en utveckling mot en allt mer global värld. Marknaden internationaliseras och geografiskt avstånd väger inte längre lika tungt när ett samarbete ska etableras. LÄS MER