Sökning: "Syntetfibrer"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Syntetfibrer.

 1. 1. Mikroplast : En studie om textilföretags kommunikation och generering av mikroplast

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Louise Melin; Linn Carlsson; [2019]
  Nyckelord :microplastics; synthetic fiber; emission; shedding; textile; environmental communication; sustainability; mikroplast; syntetfibrer; emission; textil; fällning; miljökommunikation; hållbarhet;

  Sammanfattning : Mikroplast är ett begrepp som förekommer allt mer frekvent i media och medför stor förvirring kring var det kommer ifrån och varför det är skadligt. Naturvårdsverket har listat de sju största faktorerna till emission av mikroplast i Sverige, där hushållstvätt av syntetfiber är en utav dem. LÄS MER

 2. 2. Fibersläpp från polyester i tvätt : Utvärdering och utveckling av testmetod för att bestämma emission av mikroplaster från textil

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Emily Söderberg; Kristoffer Sundin; [2018]
  Nyckelord :Polyester; Microplastic; Laundry; Shedding; Synthetic fibers; Polyester; Mikroplast; Tvätt; Shedding; Syntetfibrer;

  Sammanfattning : Plaster i marina miljöer är ett mycket uppmärksammat problem. På senare år har även mikroplaster uppmärksammats som ett stort miljöproblem. Mikroplasterna kan anrikas med diverse föroreningar i vattnet, de misstas även för föda och tar sig in i näringskedjan. LÄS MER

 3. 3. Next Generation of Active Underwear : Implementing Smart Textiles and Technologies

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Elin Cadenius; Kim Gartvall; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This report is a product from a master thesis project conducted at the Royal Institute of Technology during the spring of 2015. The project was performed at Innventia AB as a part of Exjobbsskolan which purpose is to create synergy between several master thesis projects. LÄS MER