Sökning: "Synthetic fibers"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Synthetic fibers.

 1. 1. Olika filtermaterial vid jordbruksdränering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Soil and Environment

  Författare :Hanna Falk; [2019]
  Nyckelord :dräneringsfilter; mineralfilter; organiska filter; syntetiska filter;

  Sammanfattning : Drainage of arable land creates a better soil structure and a better aeration of the soil profile. Some fields are naturally drained, while others are dependent on drainage to create good cultivation conditions. Subsurface drainage is the most common method used to artificially drain arable land. LÄS MER

 2. 2. Fibersläpp från polyester i tvätt : Utvärdering och utveckling av testmetod för att bestämma emission av mikroplaster från textil

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Emily Söderberg; Kristoffer Sundin; [2018]
  Nyckelord :Polyester; Microplastic; Laundry; Shedding; Synthetic fibers; Polyester; Mikroplast; Tvätt; Shedding; Syntetfibrer;

  Sammanfattning : Plaster i marina miljöer är ett mycket uppmärksammat problem. På senare år har även mikroplaster uppmärksammats som ett stort miljöproblem. Mikroplasterna kan anrikas med diverse föroreningar i vattnet, de misstas även för föda och tar sig in i näringskedjan. LÄS MER

 3. 3. Environmental impacts of shoe consumption, Combining product flow analysis with an LCA model for Sweden

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för energi och miljö

  Författare :Marie Gottfridsson; Yuqing Zhang; [2015]
  Nyckelord :Shoe consumption; LCA; MFA; product flow analysis; Sweden;

  Sammanfattning : In today’s society, the increasing consumption and its impact on the environment is a relevant issue. The global market situation and varying environmental standards makes it even more complicated. LÄS MER

 4. 4. Traduction de termes textiles français en suédois : - traduction d’un extrait du livre Textiles techniques et fonctionnels, matériaux du XXIe siècle

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Petra Ivarsson; [2015]
  Nyckelord :traduction; traduisibilité; terme; terminologie; dictionnaire; glossaire; textile; textiles techniques; faux amis; ellipse; hyponyme; hyperonyme; antonyme; éponyme; synonyme.;

  Sammanfattning : In this essay, the domains of translation studies and technical textiles are brought together. A section of the French book Textiles techniques et fonctionnels, matériaux du XXIe siècle is translated into Swedish. LÄS MER

 5. 5. More than meets the dye : a textile design exploration of combining fibre-specific dyeing and structural weaving to create a multidimensional fabric

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Saga Nilsson; [2015]
  Nyckelord :Textile design; textile fiber; weaving; dyeing; structure; material; sustainable design;

  Sammanfattning : This project explores the combination of a woven structure consisting of different fibers with dyeing to create a multidimensional woven textile capable of altering in expression. This project aims to show how a designer can work with fibre-specific dyeing and multiple fibers in a woven textile and the many possibilities this lends in a design process. LÄS MER