Sökning: "Syria"

Visar resultat 1 - 5 av 233 uppsatser innehållade ordet Syria.

 1. 1. International Protection of Children Education During Armed Conflicts and the International Community Response (A Case Study of Syria)

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Mohamad Alsaid; [2019]
  Nyckelord :Armed Conflicts; Children; Education; Syria; International community;

  Sammanfattning : This research critically examines the international protection of children education during the Syrian armed conflict since 2011. It identifies the reasons behind the failure of the international community in providing the necessary protection and its impacts on the Syrian children education. LÄS MER

 2. 2. A Long Way Home : Spontaneous Returns and Potential Returns of Syrian Refugees Examined

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Shant Kerbabian; [2019]
  Nyckelord :Syria; Return Migration; Spontaneous Return; Syrian Refugees; Diaspora; Homeland; Transnationalism;

  Sammanfattning : The recent wave of Syrian refugees’ spontaneous return to conflict areas in Syria is not a new phenomenon, various cases of return to areas that do not meet safety and security standards has happened in cases like Somali refugees returning from Kenya or Angolan refugees returning from Zambia and the Democratic Republic of Congo. However, the Syrian case is important to study in order to examine any new patterns or elements in refugee returns that could arise or could be unpacked by looking into the Syrian case. LÄS MER

 3. 3. Militär nytta på stridsteknisk nivå : SUAV-system och CUAS

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :William Janurberg; [2019]
  Nyckelord :counter-air defence; critical gaps; CUAS; emerging threats; Johnson criteria; military utility; motorized infantry battalion; small UAV; thermal imaging; CUAS; framväxande hot; infraröda sensorer; Johnsonkriteriet; kritiska sårbarheter; luftvärn; militär nytta; motoriserad skyttebataljon; SUAV;

  Sammanfattning : Detta självständiga arbete undersöker stridstekniska obemannade luftfarkostsystem (SUAV) och potentiella tekniska system som är motverkande mot obemannade luftfarkoster (CUAS). Nyttjandet av stridstekniska obemannade luftfarkostsystem har ökat kraftigt och har observerats i både Syrien och Ukraina. LÄS MER

 4. 4. Building Peace from Within : Perspectives of Syrian Youth

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Emma Södergren Wall; [2019]
  Nyckelord :peace; peacebuilding; youth participation; education; humanitarian action;

  Sammanfattning : This study is based on the perspectives of Syrian youth, on how they can contribute to and participate in future peace initiatives for Syria. The purpose of the study is to investigate opportunities and barriers to youth’s participation for peace, as well as the instrumental role of education in learning about nonviolent pathways for change. LÄS MER

 5. 5. "Vi ska inte spela Svarte Petter med återvändande terrorister" : En kvalitativ studie om Sveriges rättsliga såväl som samhälleliga kapacitet i hanteringen av IS-återvändare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier

  Författare :Lovisa Brinck; [2019]
  Nyckelord :Islamiska Staten; Terrorism; IS-återvändare; Transitional Justice; Kapacitet; Sverige; Nationell domstol; Internationell domstol; Internationellt samarbete; Socialt ansvarstagande; Juridiskt ansvarstagande;

  Sammanfattning : Individuals who have travelled from Sweden and affiliated to the Islamic State in Syria will, after the fall of the caliphate, return home to Sweden. The concept of ISIS returnees has begun to dominate the debate and there is a common concern that individuals who possess radicalized opinions should return to Sweden only to commit terrorist crimes. LÄS MER