Sökning: "Syrian immigrants"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Syrian immigrants.

 1. 1. Exchanging cultural heritage knowledge, communicating cultures and participating in community through a virtual community of practice

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Rasha Al Massalmeh; [2020-11-17]
  Nyckelord :Online community; Community of practice; Social theory of learning; Cultural integration; Cultural heritage; Handicrafts; Professional work; Immigrants; Design recommendation;

  Sammanfattning : Purpose: The reason behind this study comes from the numerous difficulties and challengesthat have affected promoting the cultural integration of Syrian immigrantcraftsmen and decreased their opportunities for practicing their crafts in Sweden.Thus, the main aim of this study is to explore these challenges that eased up theirintegration and also hindered entering the Swedish labor market from Syriancraftsmen’s experiences to provide potential solutions to real obstacles throughparticipating in an interactive online community of practice. LÄS MER

 2. 2. Involvement of Syrian Immigrant in Swedish Society and Their Work and Family Life in Sweden

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Mahdee Hasan; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The research mainly carried out on the Syrian immigrants in Sweden who are working in Swedish society and also living with their families. The primary objective is to find out how the Syrian immigrants combine their work-life as well as family life in Sweden and also the difficulties they are facing. LÄS MER

 3. 3. Att komma ut och arbeta i ett helt nytt samhälle, med hjälp av det sociala nätverket

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Katarina Radenkovic; Noor Ahmad; [2020]
  Nyckelord :habitus; handlingshorisont; fält; socialt kapital; socialt nätverk;

  Sammanfattning : Ett socialt nätverk är något vi bär med oss hela livet och som växer med tiden längre in på livet. Syftet med vår studie är att undersöka immigranter från Syriens nätverk när de kommer till Sverige. För oss blir det viktigt att förstå hur nätverk också kan skilja sig åt beroende på olika faktorer. LÄS MER

 4. 4. THE NOBEL PRIZE MUST BE GIVEN TO THE SMARTPHONE INVENTOR : SHEDDING LIGHT ON ELDERLY SYRIAN IMMIGRANTS’ EXPERIENCES OF USING SMARTPHONE FOR INFORMATION AND SOCIAL INTERACTION DURING CORONAVIRUS PANDEMIC IN GAVLE, SWEDEN

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Jamal Hima; [2020]
  Nyckelord :Elderly; Syrian immigrants; smartphones; social interaction; Social distancing; coronavirus pandemic; Gavle;

  Sammanfattning : This is a qualitative study that explores elderly Syrian immigrants’ experiences of using smartphones for information and social interaction during the coronavirus pandemic in Gavle, Sweden. The sample used in this study consists of five elderly Syrian immigrants from Gavle city. LÄS MER

 5. 5. "I would never risk being stuck in that hell again" : Dual citizenship and Syrians/Assyrians in Sweden

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälleLinköpings universitet/REMESO - Institutet för forskning om Migration, Etnicitet och Samhälle

  Författare :Felicia Yildiz; [2020]
  Nyckelord :Syrians Assyrians; Christians; Turkey; migration; immigration; Sweden; citizenship; dual citizenship; security; safety; belonging; naturalization; integration; loyalty;

  Sammanfattning : Since the fate of the Syrian/Assyrian minority that has fled Turkey has not received much attention in research, this thesis is made to recognize the group and their experiences as refugees, Christians, and citizens in their old and new countries of Turkey and Sweden. When talking about dual citizenship, in terms of previous research, researchers often argue about how migrants prefer to keep their former citizenship when moving to another country. LÄS MER