Sökning: "Syrien-konflikten"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Syrien-konflikten.

 1. 1. "De två vetoländerna står i skamvrån" : En diskursanalys av tryckt svensk nyhetsmedias rapportering om FN:s säkerhetsråd under februari 2012 och december 2016

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hanna Söderbäck; [2018]
  Nyckelord :FN:s säkerhetsråd; legitimitet; konstruktivism; Syrien-konflikten;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att studera hur tryckt svensk nyhetsmedia skriver om FN:s säkerhetsråd, med utgångspunkt i två kritiska tillfällen då två av de permanenta medlemsstaterna använt sig av vetomakten för att rösta nej till resolutioner. Ett mer preciserat syfte är att studera hur svensk tryckt nyhetsmedias rapportering framställer säkerhetsrådets legitimitet. LÄS MER

 2. 2. Det humanitære dilemma i Syrien

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emma Olivia Jacobi; [2014]
  Nyckelord :Nødhjælp; Syrien; Humanitære dilemmaer; Suverænitetsprincippet; Neutralitetsprincippet; Social Sciences;

  Sammanfattning : På bagrund af Mary B. Anderssons teori om, hvordan nødhjælp kan have negative konsekvenser for en konflikt, undersøger jeg om dette er tilfældet i Syrien-konflikten. Det syriske regime forhindrer nødhjælpsorganisationerne i at nå frem til oppositionen, og bruger denne som et våben til at sulte oprørerne for at få dem til at overgive sig. LÄS MER