Sökning: "Syrien"

Visar resultat 1 - 5 av 137 uppsatser innehållade ordet Syrien.

 1. 1. Why Libya, but not Syria or Venezuela? : A case study regarding Russia's inconsistent reaction to The Responsibility to Protect doctrine

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Mikaela Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :Responsibility to protect; R2P; Intervention; Libya; Syria; Venezuela; Russian foreign policy; International affairs; Foreign policy analysis; realist; liberal; constructivist;

  Sammanfattning : By agreeing to The Responsibility to Protect doctrine (R2P) at the United Nations World Summit in 2005, and later adopting a resolution reaffirming the support, the Russian federation accepted a responsibility of the international community to protect populations of other states, if the state itself manifestly fails to protect its own populations. However, Russia has acted in an inconsistent way by exercising its commitment to the R2P principle occasionally. LÄS MER

 2. 2. Militär nytta på stridsteknisk nivå : SUAV-system och CUAS

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :William Janurberg; [2019]
  Nyckelord :counter-air defence; critical gaps; CUAS; emerging threats; Johnson criteria; military utility; motorized infantry battalion; small UAV; thermal imaging; CUAS; framväxande hot; infraröda sensorer; Johnsonkriteriet; kritiska sårbarheter; luftvärn; militär nytta; motoriserad skyttebataljon; SUAV;

  Sammanfattning : Detta självständiga arbete undersöker stridstekniska obemannade luftfarkostsystem (SUAV) och potentiella tekniska system som är motverkande mot obemannade luftfarkoster (CUAS). Nyttjandet av stridstekniska obemannade luftfarkostsystem har ökat kraftigt och har observerats i både Syrien och Ukraina. LÄS MER

 3. 3. USA:s interventioner i Syrien: Ett (o)rättfärdigt krig?

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Mikaela Trouvé; Kristina Måsbäck; [2019]
  Nyckelord :militär intervention; teorin om rättfärdiga krig; kriget i Syrien; USA; Law and Political Science;

  Sammanfattning : USA har flera gånger intervenerat i andra stater och har idag en pågående operation i Syrien. Kriget i Syrien är mycket komplext vilket har gjort att USA:s interventioner inte blivit granskade på djupet. Vi ämnar därför applicera teorin om rättfärdiga krig för att undersöka huruvida USA har intervenerat rättfärdigt. LÄS MER

 4. 4. På rätt plats vid fel tidpunkt? En teoriprövande fallstudie av misslyckandet av Kofi Annans fredsplan i Syrien

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Andrea Mackie; Gabriel Lindgren; [2019]
  Nyckelord :Ripeness Theory; Zartman; Kofi Annan; Syria; mediation; peace plan; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Kofi Annans six-point peace plan in 2012 was thought to resolve the ongoing conflict in Syria, which at thas time was on the verge of civil war. Initially the outcome of the peace plan was thought to be positive, only to result in an escalation of military violence leaving Kofi Annan and his peace plan departing Syria without a successful outcome. LÄS MER

 5. 5. Hur skapas mening efter kriget? En studie om uppkomsten av det kulturella traumat i Syrien och dess effekter på de syriska flyktingarnas liv i Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Belal Alabd; [2019]
  Nyckelord :narrative; kultur; post-trauma; diskurs; krig; Syrien; integration; flyktingar; revolution; Social Sciences;

  Sammanfattning : År 2011 utbröt den sociala och politiska revolution i Syrien som senare utvecklades till en väpnad konflikt mellan regimen och olika väpnade folkliga grupper. Under perioden mellan 2012 och 2018 eskalerade konflikten och bredde ut sig i stort sett över hela Syrien. LÄS MER