Sökning: "Syrien"

Visar resultat 1 - 5 av 129 uppsatser innehållade ordet Syrien.

 1. 1. Militär nytta på stridsteknisk nivå : SUAV-system och CUAS

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :William Janurberg; [2019]
  Nyckelord :counter-air defence; critical gaps; CUAS; emerging threats; Johnson criteria; military utility; motorized infantry battalion; small UAV; thermal imaging; CUAS; framväxande hot; infraröda sensorer; Johnsonkriteriet; kritiska sårbarheter; luftvärn; militär nytta; motoriserad skyttebataljon; SUAV;

  Sammanfattning : Detta självständiga arbete undersöker stridstekniska obemannade luftfarkostsystem (SUAV) och potentiella tekniska system som är motverkande mot obemannade luftfarkoster (CUAS). Nyttjandet av stridstekniska obemannade luftfarkostsystem har ökat kraftigt och har observerats i både Syrien och Ukraina. LÄS MER

 2. 2. Rysslands agerande i Syrienkonflikten : En studie utifrån det neorealistiska perspektivet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Statsvetenskap

  Författare :Abed Bostany; [2019]
  Nyckelord :Realism; Neorealism; Syrien; Ryssland;

  Sammanfattning : After about 40 years of dictatorship of the Assad family the people of Syria were fed up and at the time of the Arab Spring 2011 a revolution in Syria started, which later on turned into a civil war which has been going on for seven years. This has led to the civilian population suffering from both the regime and the oppositional side. LÄS MER

 3. 3. Munhygien- och kostvanor hos nyanlända asylsökande som är arabisktalande från Irak och Syrien : En enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Halah Al-Juboori; Naser Ismael; [2019]
  Nyckelord :Arabisktalande; Asylsökande; Irak; Kostvanor; Munhygienvanor; Nyanlända; Syrien;

  Sammanfattning : Inledning: Tandvården möter både barn och vuxna asylsökande som har omfattande tandvårdsbehov. I Sverige har asylsökande rätt till akut sjukvård och tandvård. Syfte: Syftet med studien var att undersöka munhygienvanor och kostvanor hos nyanlända asylsökande som var arabisktalande från Irak och Syrien. LÄS MER

 4. 4. Motivation till integration : En kvalitativ undersökning om handledarnas uppfattning kring ensamkommande flyktingbarns motivation till integration

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Marat Boyev; [2019]
  Nyckelord :ensamkommande flyktingbarn; handledare; HVB-hem; empowerment; MI; asylprocess;

  Sammanfattning : Flyktingpolitiken har varit ett debatterat ämne i Sverige efter den stora flyktingvåg som kom år 2015. Många av de flyktingarna var ensamkommande barn från b.la. Afghanistan, Irak och Syrien. LÄS MER

 5. 5. Ny flyktingkris, nya samhälleliga utmaningar? : En jämförande textanalys av medierapporteringen om flyktinginvandring från Jugoslavien 1992 och Syrien 2015/2016.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Doa Alzubaidy; Elin Wärm; [2019]
  Nyckelord :flyktingar; medielogik; textanalys; medierapportering; nyhetsvärdering;

  Sammanfattning : Aim and main questions: This study aims to examine differences and similarities in how the swedish newspaper Dagens Nyheter portrayed the refugee immigrations during these wars. The main questions are: •How didDagens Nyheterportray the immigration of refugees from the wars in Balkans in 1992 compared to refugees from the Syria war in 2015/2016?•What themes or patterns can be distinguished in the news articles? Main results: The results indicates that there is an expectationthat refugees should work and contribute to the Swedish society and that the subject of financial consequences is characterized by two aspects; one that indicates that refugees strengthens the Swedish economy through working and another indicates that refugee immigration is a burden for the economy. LÄS MER