Sökning: "Syrien"

Visar resultat 1 - 5 av 171 uppsatser innehållade ordet Syrien.

 1. 1. Äldre kvinnors upplevelse av sfi studieväg 2 med fokus på ålder, andraspråksinlärning, motivation och integration

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Torbjörn Hallgren; [2021-09-29]
  Nyckelord :sfi; svenska; andraspråksinlärning; ålder; motivation; integration; instrumentell motivation; kvinnor; äldre kvinnor; undervisning;

  Sammanfattning : Den här studien tittar på hur fem arabisktalande äldre kvinnliga elever inom sfi säger att de uppfattar den utbildning de går i, med fokus på att deras progression har stått stilla eller gått mycket långsamt framåt. Studien försöker förstå varför, och tittar på detta utifrån dessa frågor: Vad är dessa kvinnors erfarenhet av att vara elever på sfi inom spår 2? Hur säger sig denna grupp av kvinnor uppleva situationen de befinner sig i, som språkinlärare i ett nytt land och hur motiverade säger sig denna grupp av kvinnor vara när det kommer till att lära sig svenska, samt inom vilka sociala områden vill de kunna tala svenska?Resultatet visar att kvinnorna gillar sfi och de saknar inte motivation, de saknar inte vilja till integration och de har flera sociala områden de vill investera i för att kommunicera på svenska. LÄS MER

 2. 2. Militärt agerande under arabiska våren. En litteraturstudie av Egypten, Syrien och Tunisien

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Vilmer Lunneblad; [2021-02-16]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : During late 2010 and early 2011 many countries in the Middle East and North Africa were subjected to massive popular uprisings against the regimes. The protests that started in Tunisia soon spread over the entire region. Despite developing in a similar way the protests have had different results. LÄS MER

 3. 3. Analys av nyckelrättigheter i väpnade konflikter : Hur nyckelrättigheter respekteras i det pågående kriget i Syrien

  Kandidat-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Avdelningen för mänskliga rättigheter och demokrati

  Författare :Karl Arfors; [2021]
  Nyckelord :Humanitär rätt; Humanitär kris; Syrien; Mänskliga Rättigheter; Väpnad Konflikt; Rätten till liv; Rätten att inte utsättas för tortyr eller annan grym omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning;

  Sammanfattning : Abstract This essay has been about investigating and analyzing key rights in armed conflicts and howthey are respected in the Syrian war. The essay brings up three key rights and they are- the right to life- torture and other cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment- protection of cultural propertyRegarding these rights, questions are formulated- How have the human key rights been respected in the Syrian war?- How does the protection for the key rights look within IHL?- What do the prospects for an acceptable situation look like in short term?The Syrian war started in mars 2011 as a result of the Arabic spring. LÄS MER

 4. 4. FN:s roll i världen: Risk och krishantering : En kvalitativ innehållsanalys av R2P och FN:s roll i Syrien och Libyen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Mohammad Ramadan; [2021]
  Nyckelord :Syria; Libya; the Arab Spring; R2P; the United Nations and the UN Security Council; Syrien; Libyen; Arabiska våren; R2P; Förenta Nationerna och FN:s säkerhetsråd;

  Sammanfattning : In the era of the Arab Spring, the people of Libya and Syria have fought for freedom and democracy. This essay aims to examine and analyze how The United Nations Security Council works to solve international problems in the world. LÄS MER

 5. 5. Framing the Syrian Civil War : Stories of individuals from the Syrian diaspora on their view on the civil war

  Kandidat-uppsats, Jönköping University; Jönköping University

  Författare :David Karlsson; Liiban Guyo; [2021]
  Nyckelord :Framing; framing analysis; Syria; Syrian Civil War; Syrian diaspora; Gestaltning; gestaltningsanalys; Syrien; Syriska inbördeskriget; syrisk diaspora;

  Sammanfattning : The Syrian Civil War has displaced millions of Syria’s inhabitants both around the region and throughout the world. These individuals carry different experiences, views, and perceptions regarding what they have left and their views on the conflict. LÄS MER