Sökning: "Syrien"

Visar resultat 1 - 5 av 151 uppsatser innehållade ordet Syrien.

 1. 1. JÄMLIKHET OCH RESPEKTFULLA RELATIONER I KLASSRUMMET Intervjuer med högstadieelever födda i Syrien och Sverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Manal Abu Rashed; [2020-02-20]
  Nyckelord :könsroller; invandrarkultur; genus; gränssättande; arabisk uppfostran;

  Sammanfattning : Aims:Syrian children who have experienced the terror of civil war have happily found themselves in a peaceful Sweden, where there is a completely different value system and a different "normal" life. The purpose of this essay is to ex-amine some of these teen-agers' perception of new values and principles of gender equality and to observe the changes that have taken place in their way of thinking, especially as these children are raised according to the strict rules of Islamic-Arab tradition. LÄS MER

 2. 2. Rätt man på rätt plats I will I can I do : En kvalitativ studie om högutbildade manliga flyktingar från ickevästliga länder och deras väg till en lyckad etablering på den svenska arbetsmarknaden.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Maha Alhabeeb; Goar Mirzoyan; [2020]
  Nyckelord :Swedish labor market; qualitative study; refugee academics; cultural capital; social capital; empowerment; den svenska arbetsmarknaden; kvalitativ undersökning; flyktingakademiker; kulturellt kapital; socialt kapital; empowerment;

  Sammanfattning : Swedish society today is characterized by cultural diversity. The number of refugees has increased in recent years. Being a refugee in Sweden, with a high-level education, and without a qualified job is a trying situation. Most studies point to difficulties and barriers for refugee academics in entering the Swedish labor market. LÄS MER

 3. 3. Boendesegregation och extremism

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Karin Andersson; Linn Söderpalm; [2020]
  Nyckelord :segregation; Göteborg; Malmö; extremism; Syrien; Irak; Social Sciences;

  Sammanfattning : Since June 2012 to September 2016, it is estimated that about 300 people has been travelling from Sweden to the conflict in Syria and Iraq. At the same time, and the years leading up to 2012 and after, segregation in the second and third-biggest cities in Sweden- Gothenburg and Malmo could be seen according to data. LÄS MER

 4. 4. Att komma ut och arbeta i ett helt nytt samhälle, med hjälp av det sociala nätverket

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Katarina Radenkovic; Noor Ahmad; [2020]
  Nyckelord :habitus; handlingshorisont; fält; socialt kapital; socialt nätverk;

  Sammanfattning : Ett socialt nätverk är något vi bär med oss hela livet och som växer med tiden längre in på livet. Syftet med vår studie är att undersöka immigranter från Syriens nätverk när de kommer till Sverige. För oss blir det viktigt att förstå hur nätverk också kan skilja sig åt beroende på olika faktorer. LÄS MER

 5. 5. Fly eller illa fäkta? - När och hur desertörer från Syrien blir uteslutna skyddsstatus.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Isak Jakobsson; [2020]
  Nyckelord :Uteslutande av skyddsstatus. Migrationsrätt. Brott. Brott mot mänskligheten. Krigsförbrytelser. Syrien. Desertörer. Den tillfälliga begränsningslagen. Utlänningslagen.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER