Sökning: "Syriska inbördeskriget"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Syriska inbördeskriget.

 1. 1. ”Tack för att du ser mig” : Hur integration kan förstås genom två integrationsprojekt

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Louise Ekman; [2018]
  Nyckelord :Sverige; Norrbotten; integration; social integration; integrationsprojekt;

  Sammanfattning : Integration är ett ämne som alltid varit omdiskuterat. På 1960–1970-talet handlade det om utrikesföddas anpassning till majoritetssamhället medans det idag handlar om en integrationspolitik. LÄS MER

 2. 2. Rätt att skydda? - En analys av rättsutvecklingen rörande interventioner med humanitära bakomliggande syften

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Olof Hallén; [2018]
  Nyckelord :folkrätt; Responsibility to Protect; humanitär intervention; internationell rätt; internationella relationer; realism; liberalism; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den 4 april 2017 utförde den syriska staten en gasattack på staden Khan Sheikhun. Attacken fick omfattande uppmärksamhet i internationell media, och den 7 april 2017 valde USA att avfyra 59 kryssningsrobotar mot flygbasen al-Shayrat, vilken var den flygbas som använts för att genomföra gasattacken. LÄS MER

 3. 3. “We cannot resolve someone else’s civil war through force” - En idealtypsanalys om motiven bakom USA:s interventioner i syriska inbördeskriget

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :John Stenberg; Papola Azad Sadik; [2018]
  Nyckelord :Syrien; Intervention; Idealtypsanalys; USA; Inbördeskrig; Law and Political Science;

  Sammanfattning : USA har engagerat sig i det syriska inbördeskrig i varierande utsträckning sedan konfliktens start 2011. Syftet med den här uppsatsen är att ta reda på hur centrala politiska aktörer tillhörande det demokratiska partiet i USA motiverade amerikanska interventioner i det syriska inbördeskriget under åren 2013-2015. LÄS MER

 4. 4. "Må de avskyvärda bilderna hemsöka oss" : Bildanalys av fyra starka nyhetsbilder ur ett ansvarsmoraliskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Emma Lindvall; [2017]
  Nyckelord :Alan Kurdi; Ansvarsmoral; Bildanalys; Diskursanalys; Emmanuel Levinas; Medieetik; Nyhetsfoto; Omran Daqneesh; Semiotik; Starka nyhetsbilder; Syriska inbördeskriget; Titta inte bort;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks hur syrier och syriska flyktingar har porträtteras i fyra bilder som publicerats i svenska dagstidningar, utifrån frågeställningar om just framställning, vilket kontext som framkommer från artiklarna som bilden publicerats i och huruvida publiceringen av bilderna kan anses etiskt försvarbara. Bilderna som analyseras är bland annat fotot på Alan Kurdi, och tre andra, starka nyhetsbilder. LÄS MER

 5. 5. Surfing the Shortwaves : A rhetorical comparison of articles of the Syrian Civil War from Voice of America and Sputnik News, May 2017

  Magister-uppsats,

  Författare :Simon Zandbergs; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to compare content on the websites of Voice of America and Sputnik News. This includes comparing the website content in general, including categories and non-news content available on the websites apart from articles. LÄS MER