Sökning: "Syskonrivalitet"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Syskonrivalitet.

  1. 1. Livets längsta relation: en kvantitativ studie om kvalitet i syskonrelationer och dess kopplingar till välbefinnande, rivalitet, åldersskillnad och andra faktorer

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

    Författare :Karin Österlund; Anna Hellberg; [2010]
    Nyckelord :Syskon; Syskonrelationer; Syskonrivalitet; Modersrivalitet; Fadersrivalitet; Syskonrelationskvalitet; Biologiskt släktskap; Åldersskillnad; Subjektivt välbefinnande; Psykologiskt välbefinnande; Syskonantal; Helsyskon; Halvsyskon; Barndomsrelation; Ensambarn. Siblings; Sibling Rivalry; Maternal Rivalry; Paternal Rivalry; Sibling Relationships; Biological kinship; Age-gap; Subjective Well-being; Psychological Well-being; Full siblings; Half-siblings; Childhood Relationships; Only Child. ; Social Sciences;

    Sammanfattning : This study examined the relationship between the quality of the relationship with the sibling closest in age and factors such as well-being, number of siblings, the gender composition of the sibling relationship, biological kinship, rivalry and age difference. Gender differences were also examined. LÄS MER