Sökning: "Sysselsättningsgrad"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade ordet Sysselsättningsgrad.

 1. 1. För ungas sysselsättning med allmän visstidsanställning - En kvantitativ studie av införandet av allmän visstidsanställning år 2007

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Amandus Carlenfors; Naoual Kristoffersen; [2021-09-14]
  Nyckelord :Lagen om Anställningsskydd; LAS; Sysselsättning; Sysselsättningsgrad; Relativ Sysselsättningsgrad; Tidsbegränsade anställningar; Visstidsanställningar; Allmän Visstidsanställning; Tillsvidareanställningar; Reformer; Beroende Variabel; Oberoende variabel; Difference-in-Difference; Behandlingsgrupp; Kontrollgrupp;

  Sammanfattning : This paper aims to investigate if the Swedish government's reform of changes in the employment protection act, fulfilled one of its purposes when it comes to increasing employment for young people, after it was implemented in the year of 2007. This paper focuses on the theories developed by earlier studies regarding employment protection. LÄS MER

 2. 2. Resursplanering BDX : Planering och administrering av personal och resurser

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Sebastian Rönnbäck; [2021]
  Nyckelord :resursplanering; tidplan; gantt; behovsanalys; administrativahjälpmedel;

  Sammanfattning : I egenskapen att jag var nyanställd i BDX division entreprenad mark östra så var det tid och energikrävande att få en överblick över vilka alla mina arbetskollegor var, vilken befattning dom besatt och sysselsättningsgrad. Detta är dock inget som bara jag som nyanställd kan uppleva då branschen är ytters säsongsbetonad av självklara själ och medarbetare framförallt yrkesarbetare blir uppsagda under vinterhalvåret. LÄS MER

 3. 3. Personliga tränares uppfattningar och erfarenheter av PT-utbildningar

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Tommy Vestergren; [2021]
  Nyckelord :personal trainer education; personal trainer; fitness instructor;

  Sammanfattning : Personliga tränare (PT) i Sverige är en yrkesgrupp som verkar på en oreglerad marknad där vem som helst kan kalla sig PT och erbjuda tjänsten personlig träning. Den här studien undersöker svenska PT, deras yrkesverksamhet, utbildning och erfarenheter och uppfattningar om sin egen utbildning. LÄS MER

 4. 4. ATT FINNA NYA VÄGAR En intervjustudie med personer som genomgått ett smärtrehabiliteringsprogram

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Sara Eriksson; Nelly Moen; [2020-05-28]
  Nyckelord :Occupational therapy; chronic pain; activities of daily living; qualitative research;

  Sammanfattning : Bakgrund Arbetsterapeuter har ett aktivitetsfokus och arbetar med olika patientkategorier med olika typer av funktionsvariationer och sjukdomar vars gemensamma nämnare är att dessa påverkar patientens aktivitetsutförande. En patientkategori är personer med långvarig smärtproblematik. LÄS MER

 5. 5. Hur ser kvinnor inom Kommunals verksamheter på möjligheten att arbeta heltid? : En kvalitativ studie om deltidsarbetande undersköterskor och vilka faktorer de tar i beaktande i sitt val av sysselsättningsgrad.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Linnéa Salomonsson; Anna-Maja Eriksson; [2020]
  Nyckelord :sysselsättningsgrad; work- life balance; deltidsarbete; arbetsmiljö; jämställdhet; flexibilitet.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER