Sökning: "System informants"

Visar resultat 1 - 5 av 290 uppsatser innehållade orden System informants.

 1. 1. DEMOKRATI OCH DIGITAL UTVECKLING Chefsperspektiv i folkbiblioteket under Covid-19-pandemin

  Magister-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Ann Bergermo; [2021-11-02]
  Nyckelord :Referensramar; demokrati; digitalisering; folkbibliotek; ledarskap; lärande; offentlig sektor;

  Sammanfattning : Based on the opportunities and challenges public libraries in Sweden face duringdigital transformation, the purpose of this study is to investigate how library managers view digitization in relation to libraries ́democratic mission. The study is limited to experiences during march 2020 – march 2021; from the start of the Covid19 pandemic and one year onwards. LÄS MER

 2. 2. Aspects of Stress-related Health Problems Among Young People in China --the Perspective of Community Health Professionals

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Yueping Wu; [2021]
  Nyckelord :Stress; Health problems; Young people; The PNEI model;

  Sammanfattning : China's modernization process is in a stage of rapid development. With the improvement of the education level of young people, their expectations on their study, career, and living standards are also being high-stress level. The various health problems are increasing among young people who may be experienced high-level stress. LÄS MER

 3. 3. “Mi padre le habla en catalán, pero mi madre le contesta en castellano” : Estudio de las actitudes de un grupo catalán hacia la lengua catalana de la posguerra.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Sara Ländin; [2021]
  Nyckelord :catalán; identidad; normalización; lingüística; actitud; acomodación; sentirse;

  Sammanfattning : Catalonia, an autonomous community in Spain, with the official language of the Spanish State and the official language of Catalonia: Spanish and Catalan. The Law of Linguistic Normalization of 1983 implemented the Catalan language in the public sector and in the compulsory educational system, which had been officially prohibited during the Franco dictatorship. LÄS MER

 4. 4. En kvinnlig kollega bland andra : Hur företag i IT-branschen arbetar med att jämna ut könsfördelningen

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Joel Elenius; Michaela Risvall; [2021]
  Nyckelord :Jämställdhet; IT-branschen; könsfördelning; rekrytering; mångfald; arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Det råder en brist på kvinnor inom IT-branschen trots år av åtgärder på regerings- ochföretagsnivå. Denna avsaknad leder bland annat till brist på innovation, kreativitet ochminskad konkurrenskraft. LÄS MER

 5. 5. Relational Competence and Leadership

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Pontus Sjögren; Henrik Riber; [2021]
  Nyckelord :Classroom Leadership; ESL; Relational Competence; Teacher-Student Relationship;

  Sammanfattning : An increasing number of studies suggest that a positive teacher-student relationship is an important element of successful education. Yet, resources and awareness about how teachers in Sweden can develop skills for supporting positive teacher-student relationships seem to be limited or lacking in popular teaching training programs where almost all focus is put on subject-knowledge and didactics. LÄS MER