Sökning: "System weakness and system strengths"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden System weakness and system strengths.

 1. 1. COMPARISON OF SWEDISH AND INDIAN ELECTRICITY MARKET

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Akhil Augustine; [2019]
  Nyckelord :Electricity markets; Sustainable development; Energy price forecasting; Renewable energies.;

  Sammanfattning : This project aims to make a comparison between the Swedish and Indianelectricity market, the design of new improvements will achieve a betteroperation for both markets as well as the price forecasting for markets. Thisresults will give a clear idea about the electricity prices, different energy uses andpeak hours and also the carbon dioxide emissions. LÄS MER

 2. 2. Systemsvagheter och systemstyrkor för användandet och utvecklandet av fastighetsautomation : En explorativ intervjustudie av teknologiska innovationssystem inom byggindustrin 

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Joakim Lindberg; Adam Viebke; [2017]
  Nyckelord :Technological innovation systems; Construction industry; Systemic innovation; System weakness and system strengths; Building automation; Teknologiska innovationssystem; Byggindustrin; Systemisk innovation; Systemstyrkor och systemsvagheter; Fastighetsautomation;

  Sammanfattning : Buildings today represent a large part of societies energy consumption. The increasing environmental awareness has sparked an interest in lowering building energy consumption and building automation systems has been recognized as an effective way of contributing to a more sustainable society. LÄS MER

 3. 3. Utvärdering av en inskrivningsprocess : Hur fungerar interaktionen mellan sjuksköterskor, journalsystem och arbetsorganisation

  Magister-uppsats, KTH/Ergonomi; KTH/Ergonomi

  Författare :Stina Nyman; Märta Fälteke; [2016]
  Nyckelord :MTO; Usability; Healthcare; Nurses; Cosmic; Admission process; Work process; Interactions; IT-system; MTO; Användbarhet; Sjukvård; Sjuksköterskor; Cosmic; Inskrivning; Arbetsprocess; Interaktioner; IT-system;

  Sammanfattning : Background: In recent years’ complaints on medical IT-systems has been seen in scientific journals concerning lack of usability, non-adequacy and deficiency of adaptation to the work activity. With a take-off point in safety work, MTO (Man - Technology - Organization), the nurses’ work in admission process has been studied in relation to a medical IT-system (Cosmic) and the routines of the organisation. LÄS MER

 4. 4. Food traceability system for Swedish origin food items : an assessment of the application “våga fråga - få en bonde på köpet” from a farmer perspective

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Maria Fridholm; [2014]
  Nyckelord :Bonde På Köpet; brand; LRF; traceability; Swedish origin;

  Sammanfattning : In June 2013 a debate concerning the consumers’ right to a label of origin on food packages was held in the Swedish parliament (www, Riksdagen, 2014). The debate was sparked by some food scandals where labelling was falsely used, claiming something that was not true – the horse-meat scandal, frozen strawberries infected by Hepatitis A, pork sold as beef, etc. LÄS MER

 5. 5. Radiobaserad positionering för UAV'er

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/InformationskodningTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/InformationskodningTekniska högskolan

  Författare :David Jakobsson; Erik Jansson Stenroos; [2013]
  Nyckelord :Radionavigering; UAV; Positionering; GPS; DECCA;

  Sammanfattning : Navigering med UAV:er kräver att farkostens och eventuellt ett måls position går att mäta ut under flygtillfället. I det allra flesta fall önskas en så hög noggrannhet som möjligt på positionen. DECCA är ett pensionerat system som var konstruerat för att läsa av fasförändringar mellan multiplar av en grundfrekvens. LÄS MER