Sökning: "Systematic Error"

Visar resultat 1 - 5 av 110 uppsatser innehållade orden Systematic Error.

 1. 1. Applying machine learning to detect structural faults in microscopic images of inserts

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Emil Fröjd; [2020]
  Nyckelord :bildanalys; maskininlärning; cnn;

  Sammanfattning : Today the quality control of inserts at Sandvik is done manually by looking at their crosssections through a microscope. The purpose of this project was to automate the quality control of inserts by exploring machine Learning technique to automatically detect structural faults in microscopic images of the insert. LÄS MER

 2. 2. Semi-Automatic Generation of Control Law Parameters for Generic Fighter Aircraft

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Reglerteknik

  Författare :Markus Lindblom; [2020]
  Nyckelord :Semi-automatic; control; law; generic; fighter; aircraft;

  Sammanfattning : Control law design can be an iterative and time-consuming process. The design procedure can often include manual tuning, not uncommonly in the form of trial and error. Modern software tools may alleviate this process but are generally not developed for use within any specific industry. LÄS MER

 3. 3. Neural Network Based Model Predictive Control of Turbulent Gas-Solid Corner Flow

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Signaler och system

  Författare :Simon Wredh; [2020]
  Nyckelord :computational fluid dynamics; machine learning; system identification; control theory; multi-phase flow; gas-solid flow; rans; lagrangian particle tracking; neural network; model predictive control; bio-aerosol;

  Sammanfattning : Over the past decades, attention has been brought to the importance of indoor air quality and the serious threat of bio-aerosol contamination towards human health. A novel idea to transport hazardous particles away from sensitive areas is to automatically control bio-aerosol concentrations, by utilising airflows from ventilation systems. LÄS MER

 4. 4. Organisatoriskt lärande i Amfibiebataljonen : Ett vedertaget begrepp eller något som måste förbättras

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Christoffer Brus; [2020]
  Nyckelord :organisatoriskt lärande; intervjustudie; Max Visser; amfibiebataljonen; erfarenhetshantering;

  Sammanfattning : There are several studies showing the importance of having a well-functioning learning organization and history is full of examples demonstrating what failures or successes can lead to. Therefore, the emphasis of this thesis is to implement Visser´s theory regarding capability and battlefield performance and apply this and measure to which extension the Swedish 2nd Amphibious Battalion utilized organizational learning. LÄS MER

 5. 5. Kunskapshantering - Vägen till yrkesbevis : En fallstudie som undersöker hur ett mindre byggföretag främjar yrkesträning och kunskapsöverföring mellan fullärd byggarbetare och lärling.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Kristian Livancic; Lumturie Cederqvist; [2020]
  Nyckelord :Knowledge Management; Knowledge Sharing; Knowledge Management SMEs; Knowledge Sharing SMEs; Small business; Building firms; Construction; Kunskapshantering; Kunskapsspridning; Kunskapshantering i små- och medelstora företag; Kunskapsdelning i små företag; Kunskapshantering i bygg och anläggningsföretag.;

  Sammanfattning : Problematiken som denna fallstudie försöker belysa är problemet med att mindre företag inte arbetar, åtminstone formellt, med kunskapshantering inom sina organisationer. Detta är givetvis något som är problematiskt i den generation vi lever i idag där en effektiv process för kunskapshantering är en förutsättning för att nå konkurrensfördelar. LÄS MER