Sökning: "Systematic philosophy"

Visar resultat 11 - 15 av 77 uppsatser innehållade orden Systematic philosophy.

 1. 11. Från policy till praktik : Det systematiska kvalitetsarbetet inom det svenska skolväsendet

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Alva Kaponen; Lisa Engberg; [2017]
  Nyckelord :Translation; implementation; quality management; public service; Översättning; implementering; kvalitetsstyrning; offentlig tjänsteverksamhet;

  Sammanfattning : Bakgrund När en styrfilosofi ska implementeras behöver den översättas till praktik i den organisatoriska kontexten. I denna interaktion mellan styrfilosofi och organisatorisk kontext kan problematik uppstå som kan leda till att implementeringen misslyckas eller att styrfilosofins innebörd förändras i översättningsarbetet. LÄS MER

 2. 12. Pedagoger, förskolechefer och vårdnadshavares syn på kvalitet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Amanda Niemi; Petra Söderberg; [2016]
  Nyckelord :dimensions of quality; documentation; educational quality; high-quality preschool; preschool-teacher; quality; systematic qualitywork; dimensioner av kvalitet; dokumentation; förskollärare; hög kvalitet i förskolan; kvalitet; systematiskt kvalitetsarbete; utbildningskvalitet;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få en förståelse för vad kvalitet är i förskolan. Barnkonventionen säger att allt som rör barnet ska se till barnets bästa. Vi runt omkring barnet har olika erfarenheter och kunskaper, vilket gör att vi kan bidra med det bästa till barnet. LÄS MER

 3. 13. Kristen Existentialism : Är målet att tro?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Erik Samuelsson; [2016]
  Nyckelord :Christian; Existentialism; Kierkegaard; Jaspers; Tillich; School; Faith;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to analyse Søren Kierkegaard’s “Fear and Trembling”, Karl Jaspers “Philosophy of Existence” and Paul Tillichs “Systematic Theology part 2” on their stand on Christian existentialism. The method used in the analysis is Hermeneutic, which is a must, when reading and understanding these three philosophical works. LÄS MER

 4. 14. Han lever! - En systematiskteologisk analys av segertematiken i Harry Potter sammankopplat med Jesus uppståndelse.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :Emma Jesperson; [2016]
  Nyckelord :Uppståndelse; Harry Potter; Kristusgestalt; Offer; Populärkultur och teologi; Harry Potter och Dödsrelikerna; Segertematik; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : Syftet med denna kandidatuppsats är att söka teologisk potential i Harry Potter. Det är en systematiskteologisk analys av segertematiken i Harry Potter i jämförelse med Jesus uppståndelse. LÄS MER

 5. 15. Kritik som transformation : ett utvecklande av Walter Benjamins konception av kritik i relation till språk, verk och historia

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Tim Landfeldt; [2015]
  Nyckelord :Walter Benjamin; history; the work; language; critique; marxism; messianism; critique;

  Sammanfattning : The present essay concerns Walter Benjamin´s engagement with the concept of critique in four of his early writings from 1916-1928. It revolves around three main themes, or objects of interest: the critique of language [Sprache], the critique of the work [das Werk] and the critique of history [Geschichte]. LÄS MER