Sökning: "Systematic philosophy"

Visar resultat 11 - 15 av 71 uppsatser innehållade orden Systematic philosophy.

 1. 11. Hur används 5S i byggbranschen? : Hur kan metoden implementeras i NCC:s dagliga arbete?

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Emil Göthlin; Emil Karlström; [2015]
  Nyckelord :NCC; 5S; Hållbar utveckling; Byggbranschen; Olycksdrabbad bransch; LEAN production; LEAN; Implementering; Arbetsmiljö; Arbetsolyckor;

  Sammanfattning : Byggbranschen är en olycksdrabbad bransch. Det är den tredje värst drabbade sektorn efter transport och tillverkning/utvinning av energi och miljö. Enligt Arbetsmiljöverkets senaste statistik från 2013 var snittet 11 arbetsolyckor med frånvaro per 1000 förvärvsarbetare. Alla stora aktörer i branschen lider av olycksfall i produktionen. LÄS MER

 2. 12. A Systematic Literature Review and Industrial Evaluation of Incorporating Lean Methodologies in Software Engineering

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik

  Författare :Chaitanya Dwivedula; Anusha Choday; [2014]
  Nyckelord :Lean Methodology; Lean software development; lean software management; lean software engineering; Systematic literature review; literature review. ;

  Sammanfattning : Context: Over the recent years, ‘Lean Software Development’ (LSD) has been emerging as a significant practice in the Software Industry. The inherent nature of ‘Lean’ to efficiently handle frequently changing customer needs by minimizing ‘Waste’ is a major success factor in practicing it in the context of ‘Software Engineering’. LÄS MER

 3. 13. The Translation of Core Values in a Multinational Organisation : H&M in Shanghai - A Case Study

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Nathalie Gustafsson; Charlotta Sylvan; [2013]
  Nyckelord :Core values; translation;

  Sammanfattning : The thesis addresses the translation process of organisational core values. Core values can be seen as the guiding principles that reveal how the organisation conducts its business. LÄS MER

 4. 14. Where's the method in all that salvation? : Soteriology between coherence and relevance

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :Benjamin Ulbricht; [2013]
  Nyckelord :Soteriologi; metod; koherens; identitet; korrespondens; relevans; mångfald; systematisk teologi; Soteriology; Method; Coherence; Identity; Correspondence; Relevance; Diversity; Systematic Theology; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : Denna uppsats vill bidra till ämnet teologisk metod, och undersöker hur soteriologi integreras i systematisk teologi, dvs. hur talet om frälsning, som teologiskt delämne, relaterar till en komplex teologisk helhet. Soteriologi är präglat av mångfald, vilket är både nödvändigt och önskat. LÄS MER

 5. 15. Grundläggande principer och praktiska ideal för liturgin hos Alexander Schmemann

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :David Ivarsson; [2012]
  Nyckelord :Lex credendi; Lex orandi; Liturgical theology; Liturgy; Ordo; Eucharist; Church; Alexander Schmemann; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : Alexander Schmemann (1921-1983) is considered by many as one of the twentieth century's most significant theologians. His main contribution to theological research, or at least the one most talked about, is his argument about liturgy in relation to theology and the church. LÄS MER