Sökning: "Systematic philosophy"

Visar resultat 21 - 25 av 77 uppsatser innehållade orden Systematic philosophy.

 1. 21. Grundläggande principer och praktiska ideal för liturgin hos Alexander Schmemann

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :David Ivarsson; [2012]
  Nyckelord :Lex credendi; Lex orandi; Liturgical theology; Liturgy; Ordo; Eucharist; Church; Alexander Schmemann; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : Alexander Schmemann (1921-1983) is considered by many as one of the twentieth century's most significant theologians. His main contribution to theological research, or at least the one most talked about, is his argument about liturgy in relation to theology and the church. LÄS MER

 2. 22. Individuation : Ontogenes : Prolegomena till Gilbert Simondons genetiska ontologi

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Johan Sehlberg; [2011]
  Nyckelord :Simondon; ontogenesis; genetic ontology; individuation; individual; principle of individuation; hylomorphism; allagmatic; transduction; becoming; realism of relations; transcendental conditions; Bergson; Bachelard; first philosophy; Simondon; ontogenèse; individuation; ontologie génétique; individu; principe d individuation; hylémorphisme; allagmatique; transduction; philosophie première; conditions transcendantale; réalisme des relations; Bergson; Bachelard; Simondon; ontogenes; genetisk ontologi; individuation; individ; individuationsprincip; transcendentala villkor; relationsrealism; hylemorfism; allagmatik; transduktion; blivande; Bergson; Bachelard; första filosofi;

  Sammanfattning : The following text constitutes an attempt to present the French philosopher Gilbert Simondon's genetic ontology through an account of his reconfiguration of the problem of individuation in his doctoral thesis from 1958, L'individuation à la lumière des notions de forme, information, potentiel, métastabilité. The intention is to show how Simondon through this reconfiguration of a classical philosophical problem – in which concepts and schemas from contemporary physics and technology is utilised in a critique of the bi-polar hylomorphic schema as its traditional, substantialistic solution – becomes able to articulate an anti-substantialistic and anti-reductionistic ontogenesis as first philosophy. LÄS MER

 3. 23. Gestaltningsförslag för en minneslund ur ett miljöpsykologiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, SLU/Landscape Architecture (until 121231)

  Författare :Ellen Larsdotter Walle; [2011]
  Nyckelord :minneslund; gestaltningsförslag; miljöpsykologi; restorativ miljö; platsspecifik;

  Sammanfattning : I Stockholms södra skärgård ligger Utö. Med sin prägel av skärgård och f.d. gruvbyggd är detta en väldigt karaktäristisk miljö. LÄS MER

 4. 24. The gift of life : -experiences of the kidney donation process

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV; Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV

  Författare :Malin Sandholst; Helén Sandahl; [2011]
  Nyckelord :Gift; Decision; Investigation; Confirmation; Gåva; Beslut; Utredning; Bekräftelse;

  Sammanfattning : Background: There are many people waiting for a kidney transplant. To get a kidney from a living donor has many advantages. The gift is about giving and receiving. The decision is characterized by life-philosophy of the donor. LÄS MER

 5. 25. Study on Zero-Crossing-Based ADCs for Smart Dust Applications

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Elektroniksystem; Linköpings universitet/Elektroniksystem

  Författare :Shehryar Khan; Muhammad Asfandyar Awan; [2011]
  Nyckelord :smart dust; Comparator Based Switched Capacitor CBSC ; Zero Crossing Based Circuit ZCBC ; Analog to Digital Converter ADC ;

  Sammanfattning : The smart dust concept is a fairly recent phenomenon to engineering. It assumes monitoring of a real natural environment in which motes or smart dust machines swarm in collective and coordinate information among themselves and/or to a backend control platform. LÄS MER