Sökning: "Systematic review as topic"

Visar resultat 1 - 5 av 68 uppsatser innehållade orden Systematic review as topic.

 1. 1. Att främja delaktighet för personer med kognitiv sjukdom i planeringen av sin vård och omsorg : en litteraturstudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Nina Darfors; Karin Jürss Fischer; [2021]
  Nyckelord :Demens; Kognitiv sjukdom; Delaktighet; Planering; Sjuksköterska omvårdnadspersonal;

  Sammanfattning : Alla åtgärder och insatser som görs inom hälso-och sjukvården och inom socialtjänsten i Sverige är till för att underlätta för personen med kognitiv sjukdom i vardagen och för att bidra till att personen kan ha en så god livskvalitet som det bara går under sjukdomens alla skeden. Vården och omsorgen ska bedrivas utifrån ett personcentrerat arbetssätt. LÄS MER

 2. 2. A systematical literature review and industrial survey in addressing the possible impacts with the continuous testing and delivery during DevOps transformation.

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik

  Författare :Shah Zaib; Pavan Kumar Lakshmisetty; [2021]
  Nyckelord :Continuous Testing; Continuous Delivery; DevOps; Challenges; Strategies; Effect;

  Sammanfattning : Context: Digital transformation poses new challenges to the organization. Market needs and competition in business have changed the continuous testing environment and continuous delivery in software organizations. LÄS MER

 3. 3. Healthcare Professionals' Knowledge about Autism Spectrum Disorder in Children : A Systematic Literature Review

  Magister-uppsats,

  Författare :Gladys Ayakaka; [2021]
  Nyckelord :Autism Spectrum Disorder; symptoms; healthcare professionals; knowledge; identification; awareness; children;

  Sammanfattning : Good prognosis for children with Autism Spectrum Disorder and their participation in everyday life situations depends on healthcare professionals’ ability to make diagnoses and provide interventions as early as possible. Thus, professionals at the primary healthcare level ought to have the knowledge and competence to identify the symptoms of ASD and make referrals where necessary. LÄS MER

 4. 4. SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW ON SOCIAL ENTREPRENEURSHIP IN SWEDEN - A context specific analysis of social entrepreneurship

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :William Fellbom; [2020-11-05]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Faced with the fact that no consensus exists in defining social entrepreneurship, coupled with multiple academics stressing the importance of context to understand the concept, the author aim to further research this topic by investigating how social entrepreneurship is applied within a specific national context - Sweden.Relevant literature of social entrepreneurship is presented, and the national context of Sweden is outlined to act as a framework upon which the data is analyzed and discussed. LÄS MER

 5. 5. Snitches Enriches - ESTABLISHING GUIDELINES FOR INTERNAL WHISTLEBLOWING SYSTEMS

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Balsa Medojevic; Emilia Milojkovic; [2020-07-23]
  Nyckelord :Internal Whistleblowing System; Whistleblower; EU-directive 2019 1937; Hotlines; Whistleblowing Framework; Guidelines for Whistleblowing Systems;

  Sammanfattning : The main objective of this study is to generate a set of guidelines aimed to provide practicalityfor organizations looking to implement or enhance their internal whistleblowing system. Theguidelines will serve as a direct response to EU-directive 2019/1937 entering into force in 2021. LÄS MER