Sökning: "Systematic theology"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden Systematic theology.

 1. 1. "Där alla är skyldiga, är ingen skyldig"? : En systematisk teologisk explorativ litteraturstudie om synd, skuld och ansvar i klimatkatastrofen

  Kandidat-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Teologiska högskolan Stockholm/Teologiska högskolan Stockholm

  Författare :Ida Tonnvik; [2020]
  Nyckelord :Synd; Arvsynd; Skuld; Ansvar; Ekoteologi; Klimat; Klimatkatastrof; Förintelsen; Hannah Arendt; Alistair McFadyen; Sallie McFague; Richard Bauckham;

  Sammanfattning : The aim of this study is to explore how the concept of sin, guilt and responsibility can be used in the contemporary discourse of the climate catastrophe. In a comparative textual study on Sallie McFague’s A New Climate for Theology and Richard Bauckham’s Bible and Ecology these concepts are analyzed. LÄS MER

 2. 2. Nordisk diakoniforskning 2015 - 2019 : Kunskapsläge och forskningssammanhang

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Lena Sjöberg; [2020]
  Nyckelord :deacon; diaconia; christian social practice; literature review; diaconia studies; diaconia research; Church of Sweden; Mixed Methods Research Synthesis; MMRS; diakoni; diakon; diakoniforskning; forskningsöversikt; nordisk; praktisk teologi; Norden; Svenska kyrkan;

  Sammanfattning : Diaconia research in the Nordic countries 2015-2019 This master thesis is a systematic literature review of the field of diaconal research in the Nordic countries during the period 2015 - 2019. I have conducted a Mixed Methods Research Synthesis on 134 selected titles, corresponding to the search protocol. LÄS MER

 3. 3. Anden, Luther och feminism. En studie i pneumatologi utifrån Svenska kyrkans bekännelse och en feministisk kritik.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Tros- och livsåskådningsvetenskap

  Författare :Theresia Schavon Båvenby; [2019]
  Nyckelord :Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : This thesis aims to contribute to the theological discussion of how a critical and constructive pneumatology could be seen in the context of the Church of Sweden today. To achieve this purpose, I analyze a Lutheran view of the Holy Spirit in the confession of the Church of Sweden and a feminist criticism. LÄS MER

 4. 4. Barns väg till frälsning i dagens svenska Pingströrelse : En studie av ett teologiskt dubbelseende och en pågående omförhandling

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Maria Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Children; salvation; Pelagius; Arminius; Pentecostal; child theology; systematic theology; practical theology; Swedish pentecostal movement; Barn; frälsning; Pelagius; Arminius; pingströrelsen; barnteologi; systematisk teologi; praktisk teologi;

  Sammanfattning : This thesis explore how the contemporary Swedish Pentecostal movement view childrens way to salvation. Is it possible to discern certain theological systems represented in the movement and has the movement’s view changed over time? The study reaches the conclusion that the view has changed and that there exists two logically opposite systems in the movement, leaving it with a theological double vision. LÄS MER

 5. 5. Teologisk normativitet - en vetenskaplig synd? : En komparativ analys angående acceptabel normativitet inom akademisk teologi

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Systematisk teologi med livsåskådningsforskning

  Författare :Simon Knutsson; [2019]
  Nyckelord :Systematic theology; exegetics; normativity; academic theology; intersubjective verifiability; naturalism; theism; methodological naturalism; methodology; Cecilia Wassén; Tobias Hägerland; Mats Wahlberg; Joel Halldorf; Natalie Lantz; Petter Spjut; Ola Wikander; Joseph Ratzinger; Benedict XVI; Richard B. Hays; Gerd Lüdemann; Roland Deines.;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to discuss what kind of normativity can be considered acceptable in academic theology today in Sweden. This I do by critically and comparatively analyze two debates. The first debate is from Sweden and has its origin in the book Den okände Jesus written by Cecilia Wassén och Tobias Hägerland. LÄS MER